Navigointipolku

Tavarat ja palvelut

SOLVITIN AVULLA NORJALAINEN SUNDTAIR PÄÄSI LIIKENNÖIMÄÄN RANSKAAN

Norja ei ole EU:n jäsenmaa, mutta maan kauppasopimusten nojalla norjalaisyritykset saavat toimia EU:n sisämarkkinoilla.

Ranskan ilmailuviranomaiset kuitenkin estivät Sundtair-lentoyhtiötä liikennöimästä Ranskan sisäisillä reiteillä, kunnes SOLVIT otti asian hoitaakseen.


Tasapuolista kohtelua koskenlaskuyrityksille Sloveniassa

Koskenlaskua harjoittavat yritykset Unkarista ja Slovakiasta valittivat, että vain slovenialaisyritykset saivat edullisen pitkäaikaisen toimiluvan eräälle slovenialaiselle joelle. Ulkomaisilta yrityksiltä veloitettiin suurempi maksu, ja lisäksi niiden oli ostettava toimilupa päivittäin.

SOLVIT-palvelun ansiosta syrjiviä säännöksiä muutettiin ja ulkomaiset yritykset voivat harjoittaa nyt toimintaansa samoin edellytyksin kuin paikalliset.

Ongelmat ratkaiseminen vei kauemmin, koska se edellytti säännösten muuttamista.

Asia ratkaistiin 10 kuukaudessa.

Lisää aiheesta Palvelujen myynti EU:ssa


Liechtensteinilainen yritys saa oikeuden tarjota kuljetuspalveluja Italiassa

Liechtensteinilaisyritys teki sopimuksen rahakuljetuksista eri puolilla Italiaa.

Yritys oli laillisesti sijoittautunut Liechtensteiniin, ja henkilöstöllä oli vaaditut EU-lainsäädännön mukaiset aseenkantoluvat.

Italian viranomaiset ilmoittivat kuitenkin, ettei yritys voi tarjota palveluja Italiassa, koska sen kotipaikka on EU:n ulkopuolisessa maassa.

SOLVIT puuttui asiaan ja selvensi, että vaikka Liechtenstein ei ole EU:n jäsenvaltio, se on tehnyt EU:n kanssa sopimuksen, jonka nojalla kyseinen yritys oli tässä tapauksessa yhdenvertaisessa asemassa EU:n yritysten kanssa.

Lupa rahakuljetuksiin eri puolilla Italiaa heltisi viikossa.

Asia ratkaistiin 2 viikossa.

Lisää aiheesta Palvelujen myynti EU:ssa


Ruotsalaisyritys saa myydä uima-altaan puhdistuslaitteita Ranskassa

Ruotsalainen siirrettävien uima-altaan puhdistuslaitteiden valmistaja ei voinut myydä tuotteitaan Ranskassa.

Pumput täyttivät eurooppalaiset standardit, mutta Ranskan säännöksissä sallittiin enintään 12 voltin vaihtovirtajännite, kun ihmisiä on altaassa.

SOLVIT sai selville, että Ranskan säännökset koskevat kiinteitä puhdistuslaitteita eivätkä siirrettäviä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun altaassa ei ole ketään.

SOLVIT-verkoston ansiosta ruotsalaisen valmistajan tuotteet pääsivät myyntiin Ranskassa.

Asia ratkaistiin 15 viikossa.

Lisää aiheesta Tavaroiden myynti EU:ssa


Italialainen kaatopaikkayritys voi toimia Puolassa

Puolassa tuli voimaan uusi sääntö, jonka vuoksi italialainen neljää kaatopaikkaa hoitava yritys joutui hakemaan uutta toimilupaa yhdelle kaatopaikoistaan.

Lupaviranomaiset väittivät, ettei kaatopaikka täyttänyt ympäristövaatimuksia, vaikka yritys oli jo saanut Puolan ympäristöviranomaisten hyväksynnän.

SOLVIT ryhtyi toimeen, ja yritys sai tarvitsemansa luvan.

Asia ratkaistiin 9 viikossa.

Lisää aiheesta Palvelujen myynti EU:ssa


Liechtensteinilainen lakimies saa eurooppapatentin rekisteröidyksi Irlannissa

Liechtensteinissa toimiva patenttilakimies ei saanut lupaa rekisteröidä eurooppapatenttia Irlannin patenttivirastossa, koska Liechtenstein ei ole EU-maa. Päätös oli virheellinen: vaikka Liechtenstein ei ole EU-maa, se kuuluu Euroopan talousalueeseen (ETA) ja Euroopan patenttijärjestelmään. SOLVIT puuttui asiaan, ja Irlannin patenttivirasto rekisteröi patentin.

Irlannin säännöksiä muutettiin tämän jälkeen niin, että eurooppapatentti voidaan rekisteröidä ETA-maista ongelmitta.

Asia ratkaistiin 3 viikossa.


Brittiyritys voi myydä sairaalavaakoja Ranskassa

Sairaalavaakoja valmistava brittiyritys halusi laajentaa toimintansa Ranskaan. Yritys myi jo tuotteitaan useissa EU-maissa, ja sen tuotteet täyttivät EU-vaatimukset.

Ranskan viranomaiset eivät kuitenkaan antaneet yrityksen myydä vaakoja Ranskassa, vaan vaativat lisätestausta.

Yritys yritti yli vuoden ajan saada tuotteensa hyväksytyiksi Ranskassa ja pyysi apua SOLVIT-verkostolta. SOLVIT ja yritys tekivät tiivistä yhteistyötä ja onnistuivat saamaan vaaoille hyväksynnän Ranskasta.

Yritys pääsi uusille markkinoille SOLVIT-verkoston ansiosta ja säästyi huomattavilta tappioilta.

Asia ratkaistiin 11 viikossa.