Sti

Varer og tjenesteydelser

Retfærdig behandling af raftingvirksomheder i Slovenien

Raftingvirksomheder fra Ungarn og Slovakiet klagede over, at slovenske virksomheder havde ret til billigere og længere adgang til en flod i Slovenien. Udenlandske virksomheder skulle ikke blot betale mere, de skulle også dagligt købe tilladelser for at kunne tilbyde deres tjenester.

Takket være SOLVIT blev de diskriminerende regler ændret, og udenlandske virksomheder er nu underlagt samme vilkår som lokale virksomheder.

Det tog længere tid at løse dette problem, fordi det krævede en ændring af reglerne.

Løst på 10 måneder.

Mere om: Salg af tjenesteydelser i EU


Virksomhed fra Liechtenstein yder transporttjenester i Italien

En virksomhed fra Liechtenstein fik en kontrakt om pengetransport i Italien.

Virksomheden var etableret i Liechtenstein, og personalet havde de våbentilladelser, der kræves i EU-lovgivningen.

Men de italienske myndigheder meddelte virksomheden, at den ikke kunne levere sine tjenester i Italien, fordi den var etableret i et land uden for EU.

SOLVIT gik ind i sagen for at præcisere, at Liechtenstein, på trods af at landet ikke er medlem af EU, har indgået aftaler med EU, der i dette tilfælde ligestiller landets virksomheder med EU's.

Tilladelsen til pengetransport i Italien blev udstedt efter én uge.

Løst på 2 uger.

Mere om: Salg af tjenesteydelser i EU


Frankrig anerkender ret til at sælge mobilt poolrensningsudstyr

En svensk producent af mobile rensepumper til svømmebassiner kunne ikke sælge sine produkter i Frankrig.

Maskinerne overholdt de europæiske standarder, men de franske myndigheder pålagde en maksimumspænding på 12 volt (vekselstrøm), hvis nogen befandt sig i bassinet.

SOLVIT fik præciseret, at de franske regler gjaldt fastmonterede rensepumper, men ikke de mobile pumper, som anvendes, når der ikke er nogen i bassinet.

Efter SOLVIT gik ind i sagen, fik den svenske producent grønt lys til at sælge sine produkter i Frankrig.

Løst på 15 uger.

Mere om: Salg af varer i EU


Italiensk deponeringsvirksomhed fortsætter drift i Polen

Ifølge ny polsk lovgivning skulle en italiensk virksomhed, der drev 4 deponeringsanlæg i landet, søge om tilladelse til at forsætte driften af ét af anlæggene.

De polske myndigheder afviste ansøgningen, idet de fremførte, at anlægget ikke overholdt de relevante miljøstandarder. Dette skete på trods af, at selskabets aktiviteter allerede var blevet godkendt af de polske miljømyndigheder.

Takket være SOLVIT's indgriben fik virksomheden den nødvendige tilladelse.

Løst på 9 uger.

Mere om: Salg af tjenesteydelser i EU


Advokat fra Liechtenstein registrerer europæisk patent i Irland

En patentadvokat med hjemsted i Liechtenstein blev nægtet at registrere et europæisk patent af det irske patentkontor, fordi Liechtenstein ikke er med i EU. Denne afgørelse var forkert – selvom Liechtenstein ikke er et EU-land, er det medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og deltager i det europæiske patentsystem. SOLVIT gik ind i sagen, og det irske patentkontor registrerede patentet.

Efterfølgende blev de irske regler ændret for at sikre, at EØS-medlemslande kan registrere europæiske patenter uden problemer.

Løst på 3 uger.


Britisk virksomhed kan sælge medicinske vægte i Frankrig

En britisk virksomhed, der fremstiller medicinske vægte, ville ekspandere til Frankrig. Virksomheden havde allerede salg i flere EU-lande, og dens produkt overholdt EU-reglerne.

Men de franske myndigheder ville ikke give virksomheden tilladelse til at sælge vægtene i Frankrig og krævede yderligere tests.

I over et år lykkedes det ikke virksomheden at få sit produkt godkendt i Frankrig, og den bad derfor SOLVIT om hjælp. SOLVIT og virksomheden arbejdede tæt sammen og fik vægtene godkendt i Frankrig. SOLVIT hjalp på den måde

virksomheden med at åbne et nyt marked og undgå betydelige tab.

Løst på 11 uger.