Διαδρομή πλοήγησης

Αγαθά και υπηρεσίες

Δίκαιη μεταχείριση σε εταιρείες ράφτινγκ στη Σλοβενία

Εταιρείες ράφτινγκ από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία κατήγγειλαν ότι η φθηνότερη και μεγαλύτερης διάρκειας άδεια εισόδου για έναν συγκεκριμένο ποταμό στη Σλοβενία δινόταν αποκλειστικά σε σλοβενικές εταιρείες. Οι ξένες εταιρείες όχι μόνο πλήρωναν ακριβότερα την άδεια εισόδου, αλλά αναγκάζονταν και να αγοράζουν καθημερινά άδεια για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Χάρη στο SOLVIT, οι διακριτικές αυτές ρυθμίσεις άλλαξαν και οι ξένες εταιρείες μπορούν πλέον να λειτουργούν στη Σλοβενία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ντόπιες εταιρείες.

Η επίλυση του προβλήματος πήρε περισσότερο χρόνο γιατί χρειάστηκε αλλαγή των κανόνων.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 10 μήνες.

Περισσότερα για την: Παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ


Το SOLVIT βοηθά εταιρεία από το Λιχτενστάιν να παρέχει υπηρεσίες μεταφορών στην Ιταλία

Εταιρεία από το Λιχτενστάιν ανέλαβε σύμβαση για τη μεταφορά μετρητών σε όλη την Ιταλία.

Η εταιρεία είχε την επίσημη έδρα της στο Λιχτενστάιν και το προσωπικό της κατείχε την απαιτούμενη άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ωστόσο, οι ιταλικές αρχές δήλωσαν στην εταιρεία ότι δεν μπορούσε να παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ιταλία επειδή είχε την έδρα της σε χώρα εκτός ΕΕ.

Με την παρέμβαση του SOLVIT αποσαφηνίστηκε ότι αν και το Λιχτενστάιν δεν ήταν μέλος της ΕΕ, είχαν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ οι οποίες εξίσωναν την εταιρεία αυτή με εταιρείες της ΕΕ.

Η άδεια για μεταφορά μετρητών εντός της Ιταλίας εκδόθηκε μέσα σε μία εβδομάδα.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 2 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ


Αναγνωρίζεται το δικαίωμα πώλησης φορητών συσκευών καθαρισμού για πισίνες στη Γαλλία

Σουηδός κατασκευαστής φορητών αντλιών καθαρισμού για πισίνες δεν είχε δυνατότητα πρόσβασης στη γαλλική αγορά.

Οι συσκευές ήταν σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά η γαλλική νομοθεσία επέβαλε μέγιστη τάση 12V (AC) όταν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην πισίνα.

Το SOLVIT διαπίστωσε ότι η γαλλική νομοθεσία αφορούσε μόνο τις σταθερές συσκευές και όχι τις φορητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν δεν είναι κανένας μέσα στην πισίνα.

Μετά από παρέμβαση του SOLVIT, ο Σουηδός κατασκευαστής έλαβε το πράσινο φως για την πώληση των προϊόντων του στη Γαλλία.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 15 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Πώληση προϊόντων στην ΕΕ


Ιταλική εταιρεία υγειονομικής ταφής μπορεί να λειτουργεί στην Πολωνία

Σύμφωνα με νέο νόμο στην Πολωνία, μια ιταλική εταιρεία που λειτουργούσε 4 χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έπρεπε να ζητήσει άδεια για να συνεχίσει τις δραστηριότητές της σε έναν από τους χώρους αυτούς.

Οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν την άδεια, με το επιχείρημα ότι ο χώρος δεν πληρούσε τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, παρόλο που οι δραστηριότητες της εταιρείας είχαν ήδη εγκριθεί από τις πολωνικές περιβαλλοντικές αρχές.

Χάρη στο SOLVIT, η εταιρεία έλαβε τελικά την αναγκαία άδεια λειτουργίας.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 9 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ


Δικηγόρος από το Λιχτενστάιν καταχωρίζει ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία στην Ιρλανδία

Το Ιρλανδικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών αρνήθηκε σε δικηγόρο εγκατεστημένο στο Λιχτενστάιν να καταχωρίσει ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία με την αιτιολογία ότι η διεύθυνσή του στο Λιχτενστάιν ήταν εκτός ΕΕ. Η απόφαση ήταν εσφαλμένη: αν και το Λιχτενστάιν δεν είναι κράτος μέλος, είναι ωστόσο μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό σύστημα ευρεσιτεχνιών. Με παρέμβαση του SOLVIT, το Ιρλανδικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών καταχώρισε τελικά την ευρεσιτεχνία.

Στη συνέχεια, άλλαξε και η ιρλανδική νομοθεσία ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του ΕΟΧ μπορούν να καταχωρίζουν ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 3 εβδομάδες.


Βρετανός κατασκευαστής μπορεί να επεκταθεί στην αγορά της Γαλλίας

Βρετανική εταιρεία που κατασκευάζει ιατρικές ζυγαριές επιθυμούσε να επεκταθεί στη Γαλλία. Η εταιρεία πραγματοποιούσε ήδη πωλήσεις σε διάφορες χώρες της ΕΕ και το προϊόν της ήταν συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ.

Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές δεν ήθελαν να επιτρέψουν την πώληση του προϊόντος αυτού στη Γαλλία απαιτώντας συμπληρωματικές δοκιμές.

Για πάνω από ένα χρόνο, η εταιρεία προσπαθούσε να εξασφαλίσει την έγκριση των προϊόντων της στη Γαλλία και στο τέλος ζήτησε τη βοήθεια του SOLVIT. Το SOLVIT, σε στενή συνεργασία με την εταιρεία, πέτυχε την έγκριση του εν λόγω προϊόντος στη Γαλλία. Ανοίγοντας μια νέα αγορά,

το SOLVIT βοήθησε την εταιρεία να αποφύγει σημαντικές ζημίες.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 11 εβδομάδες.