Cesta

Zboží a služby

Rovnocenné podmínky pro společnosti provozující rafting ve Slovinsku

Několik slovenských a maďarských firem provozujících rafting si stěžovalo, že slovinským společnostem byl poskytován přístup k jedné raftařské řece ve Slovinsku za výhodnějších podmínek. Zahraničním společnostem byly totiž nejen účtovány vyšší poplatky za využívání lokality, ale musely si také pořizovat každodenní povolenky.

Díky zásahu sítě SOLVIT byly tyto diskriminační praktiky zrušeny a zahraniční společnosti mohou danou činnost provozovat za stejných podmínek jako ty místní.

Vyřešení tohoto problému trvalo déle, neboť vyžadovalo úpravu místních předpisů.

Vyřešeno během 10 měsíců.

Více informací o: Poskytování služeb v jiné zemi EU


Přepravní společnost z Lichtenštejnska může poskytovat služby v Itálii

Lichtenštejnská společnost získala zakázku na přepravu hotovosti přes Itálii.

Společnost má sídlo v Lichtenštejnsku, přičemž její zaměstnanci měli povolení k držení střelných zbraní podle práva EU.

Nicméně italské orgány společnosti sdělily, že své služby v Itálii poskytovat nemůže, neboť má sídlo v zemi, která není členem EU.

SOLVIT pomohl v tomto případě objasnit, že i když Lichtenštejnsko do EU nepatří, podepsalo s Unií dohody, z nichž v tomto případě lichtenštejnské společnosti vyplývají stejná práva, jako mají podniky usazené v EU.

Povolení přepravovat hotovost přes Itálii bylo společnosti vydáno za 1 týden.

Vyřešeno za 2 týdny.

Více informací na téma: Poskytování služeb v jiné zemi EU


Právo prodávat mobilní zařízení na čištění bazénů ve Francii

Švédskému výrobci mobilních čističek bazénů nebylo povoleno prodávat své výrobky ve Francii.

Švédské čističky sice splňují evropské normy, ale podle francouzských předpisů nesmí elektrické napětí v bazénech v okamžiku, kdy se v nich koupou lidé, přesáhnout 12 V.

SOLVIT pomohl situaci vyjasnit tím, že uvedené francouzské předpisy se vztahují na fixní čističky, nikoli mobilní zařízení, která se používají pouze v době, kdy bazén nikdo nevyužívá.

Po zásahu sítě SOLVIT bylo švédskému výrobci povoleno tyto výrobky na území Francie prodávat.

Vyřešeno za 15 týdnů.

Více informací na téma: Prodej výrobků v jiné zemi EU


Italská firma provozující skládku odpadu může podnikat v Polsku

Podle nového nařízení musela italská společnost, která v Polsku spravovala čtyři skládky odpadů, k dalšímu provozování jedné ze skládek zažádat o povolení.

Polské orgány jí povolení odmítly udělit s tím, že skládka nesplňuje příslušné environmentální normy. Povolení orgány odmítly vydat i přesto, že provozování této skládky již bylo schváleno polskými orgány pro ochranu životního prostředí.

Díky zásahu sítě SOLVIT společnost nakonec požadované povolení získala.

Vyřešeno za 9 týdnů.

Více informací na téma: Poskytování služeb v jiné zemi EU


SOLVIT pomohl lichtenštejnskému právníkovi zaregistrovat v Irsku evropský patent

Irský patentový úřad odmítl lichtenštejnskému právníkovi zaregistrovat evropský patent, jelikož se jeho bydliště nachází v Lichtenštejnsku, tedy mimo území EU. Toto rozhodnutí však bylo proti předpisům, protože ačkoli Lichtenštejnsko není členskou zemí EU, je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) i evropského patentového systému. Po zásahu sítě SOLVIT irský patentový úřad příslušný patent zaregistroval.

Následně došlo rovněž k úpravě irských předpisů, aby bylo zajištěno, že subjekty z členských zemí EHP mohly evropský patent v Irsku zaregistrovat bez problémů.

Vyřešeno za 3 týdny.


Britská společnost může nyní prodávat lékařské váhy ve Francii

Britský výrobce lékařských vah chtěl proniknout na francouzský trh. Firma už prodávala v několika zemích EU a její výrobky splňovaly evropské normy.

Avšak francouzské orgány jí prodej vah na území Francie nechtěly povolit a vyžadovaly dodatečné otestování výrobků.

Více než rok se společnost snažila o to, aby byl prodej jejích výrobků ve Francii povolen, ale marně. Nakonec se obrátila s žádostí o pomoc na SOLVIT. Firma se sítí SOLVIT úzce spolupracovala a nakonec se jim podařilo povolení získat. Britské firmě se tak otevřel nový trh,

čímž se zabránilo značným ztrátám na zisku.

Vyřešeno za 11 týdnů.