Ścieżka nawigacji

Towary i usługi

Takie same warunki dla firm raftingowych w Słowenii

Węgierskie i słowackie firmy raftingowe poinformowały, że słoweńskie firmy raftingowe korzystają z jednej ze słoweńskich rzek na korzystniejszych warunkach niż firmy zagraniczne. Firmy z zagranicy musiały nie tylko płacić więcej, lecz także wykupywać zezwolenia na każdy dzień, w którym świadczyły usługi.

Dzięki SOLVIT-owi przepisy zmieniono, a zagraniczne firmy mogą teraz prowadzić działalność na rzekach Słowenii na tych samych zasadach co firmy miejscowe.

Rozwiązanie problemu trwało dłużej niż zwykle, ponieważ wymagało zmiany przepisów.

Sprawa rozwiązana w ciągu 10 miesięcy.

Więcej informacji: Sprzedaż usług w UE


Firma z Liechtensteinu może świadczyć usługi transportowe we Włoszech

Firma z Liechtensteinu zawarła umowę dotyczącą przewozu gotówki na terenie Włoch.

Firma ma siedzibę w Liechtensteinie, a jej pracownicy posiadają pozwolenie na broń wymagane zgodnie z unijnymi przepisami.

Włoski urząd stwierdził jednak, że firma nie ma prawa świadczyć usług we Włoszech, ponieważ ma siedzibę w kraju, który nie należy do UE.

SOLVIT wyjaśnił, że choć Liechtenstein nie należy do UE, to w zawarł z UE odpowiednie umowy, które w tym konkretnym przypadku gwarantują firmie z Liechtensteinu takie same prawa jak firmom z UE.

Zezwolenie na przewóz gotówki we Włoszech zostało wydane tydzień później.

Sprawa rozwiązana w ciągu 2 tygodni.

Więcej informacji: Sprzedaż usług w UE


Prawo do sprzedaży przenośnego sprzętu do czyszczenia basenów we Francji

Szwedzki producent przenośnych pomp do czyszczenia basenów nie mógł sprzedawać swoich produktów we Francji.

Sprzęt był zgodny z unijnymi normami, ale przepisy francuskie wymagają tego, aby napięcie maksymalne nie przekraczało 12 V, kiedy w basenie są ludzie.

SOLVIT wyjaśnił francuskiemu urzędowi, że przepisy francuskie odnoszą się do pomp stacjonarnych, a nie do przenośnych, z których korzysta się tylko wtedy, kiedy w basenie nie ma ludzi.

Dzięki interwencji SOLVIT-u szwedzka firma może sprzedawać swoje produkty we Francji.

Sprawa rozwiązana w ciągu 15 tygodni.

Więcej informacji: Sprzedaż towarów w UE


Włoska firma składująca odpady może działać w Polsce

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych przepisów włoska firma obsługująca cztery składowiska odpadów musiała ubiegać się o zezwolenie, aby móc nadal obsługiwać jedno z tych składowisk.

Polski urząd odmówił wydania zezwolenia, twierdząc że składowisko nie spełnia wymogów w zakresie ochrony środowiska, choć polski urząd ochrony środowiska wcześniej wydał zgodę na działalność tej firmy.

Dzięki pomocy SOLVIT-u włoska firma uzyskała potrzebne zezwolenie.

Sprawa rozwiązana w ciągu 9 tygodni.

Więcej informacji: Sprzedaż usług w UE


Prawnik z Liechtensteinu może zgłosić patent europejski w Irlandii

Irlandzki urząd patentowy odmówił prawnikowi – specjaliście w dziedzinie prawa patentowego z siedzibą w Liechtensteinie – wydania zezwolenia na rejestrację patentu europejskiego, ponieważ Liechtenstein nie należy do UE. Decyzja była niesłuszna – chociaż Liechtenstein nie należy do UE, to należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i jest objęty europejskim systemem patentowym. Po interwencji SOLVIT-u irlandzki urząd patentowy zarejestrował patent.

W związku z tą sprawą irlandzkie przepisy zostały zmienione w taki sposób, by zagwarantować osobom z krajów EOG możliwość rejestrowania patentów.

Sprawa rozwiązana w ciągu 3 tygodni.


Brytyjska firma ma prawo sprzedawać wagi medyczne we Francji

Brytyjski producent wag medycznych planował rozszerzyć swoją sprzedaż na Francję. Jego produkt był zgodny z unijnymi przepisami i był sprzedawany w różnych krajach UE.

Jednak francuski urząd nie chciał zezwolić na sprzedaż wag we Francji i zażądał dodatkowych testów.

Przez ponad rok firma starała się o dopuszczenie produktu do obrotu, a w końcu zwróciła się o pomoc do SOLVIT-u. Dzięki ścisłej współpracy z SOLVIT-em firmie udało się uzyskać zezwolenie potrzebne, by sprzedawać produkt we Francji. Dzięki temu, że SOLVIT pomógł firmie uzyskać dostęp do nowego rynku,

uniknęła ona znacznych strat.

Sprawa rozwiązana w ciągu 11 tygodni.