Navigation path

Varer og tjenester

Rettferdig behandling av raftingselskaper i Slovenia

Raftingselskaper fra Ungarn og Slovakia klaget på at slovenske selskaper fikk billigere og større tilgang til en elv i Slovenia. Utenlandske selskaper måtte betale høyere avgifter, og ble i tillegg tvunget til å kjøpe tillatelser daglig for å få lov til å drive virksomhet der.

Takket være SOLVIT ble de diskriminerende reglene endret, og utenlandske selskaper kan nå arbeide under samme vilkår som lokale selskaper.

Ettersom det krevde en endring av reglene, tok det lengre tid å løse dette problemet.

Løst på 10 måneder.

Les mer: Salg av tjenesteytelser i EU


Selskap fra Liechtenstein får yte transporttjenester i Italia

Et selskap fra Liechtenstein fikk kontrakt på pengetransport i Italia.

Selskapet var juridisk etablert i Liechtenstein, og personalet hadde nødvendig våpentillatelse i samsvar med EUs lovgivning.

De italienske myndighetene ga imidlertid beskjed til selskapet om at det ikke kunne levere tjenester i Italia fordi det var etablert i et land utenfor EU.

SOLVIT grep inn og forklarte at selv om Liechtenstein ikke er med i EU, så har landet inngått avtaler med EU som gjør at liechtensteinske selskaper i dette tilfellet har de samme rettighetene som selskaper fra EU-land.

Tillatelsen til å drive pengetransport i Italia ble utstedt etter én uke.

Løst på 2 uker.

Les mer: Salg av tjenesteytelser i EU


Frankrike anerkjenner retten til å selge bærbart rengjøringsutstyr for svømmebasseng

En svensk produsent av mobile rensepumper for svømmebasseng ble nektet å selge produktene sine i Frankrike.

Pumpene innfridde europeisk standard, men i fransk lovgivning stilles det krav om en maksspenning på 12 V (AC) når personer oppholder seg i bassenget.

SOLVIT påpekte at de franske reglene gjelder fastmonterte rensepumper, og ikke mobile pumper som kun brukes når bassenget er tomt.

Etter at SOLVIT grep inn, fikk den svenske produsenten grønt lys til å selge produktene sine i Frankrike.

Løst på 15 uker.

Les mer: Salg av varer i EU


Italiensk deponiselskap får drive virksomhet i Polen

Ifølge en ny polsk lov måtte et italiensk selskap som drev fire deponeringsanlegg i landet, søke om tillatelse til å fortsette å drive et av anleggene.

De polske myndighetene nektet å innvilge tillatelse, da de mente at deponeringsanlegget ikke innfridde de nødvendige miljøstandardene. Dette skjedde til tross for at polske miljømyndigheter allerede hadde godkjent selskapets virksomhet.

Takket være SOLVITs inngripen fikk selskapet tillatelsen det trengte.

Løst på 9 uker.

Les mer: Salg av tjenesteytelser i EU


Advokat fra Liechtenstein får registrere europeisk patent i Irland

En patentadvokat i Liechtenstein ville registrere en europeisk patent hos det irske patentstyret, men fikk avslag fordi han bodde utenfor EU. Denne beslutningen var feil: Selv om Liechtenstein ikke er et EU-land, inngår det i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og i det europeiske patentsystemet. SOLVIT grep inn, og det irske patentstyret registrerte patenten.

De irske reglene har siden blitt endret, slik at personer fra EØS-land kan registrere europeiske patenter uten problemer.

Løst på 3 uker.


Britisk selskap får selge medisinske vekter i Frankrike

Et britisk selskap som produserer medisinske vekter, ønsket å ekspandere til Frankrike. Selskapet solgte allerede vekter i flere EU-land, og produktene oppfylte EU-reglene.

De franske myndighetene ville imidlertid ikke gi selskapet tillatelse til å selge vekter i Frankrike, og krevde ytterligere tester.

Etter å ha forsøkt i over ett år å få produktet godkjent i Frankrike, ba selskapet til slutt SOLVIT om hjelp. SOLVIT og selskapet samarbeidet tett, og fikk vektene godkjent i Frankrike. Hjelpen fra SOLVIT gjorde at selskapet fikk,

tilgang til et nytt marked og unngikk betydelig tap.

Løst på 11 uker.