Navigatsioonitee

Kaubad ja teenused

Kärestikusõitu pakkuvate ettevõtjate võrdne kohtlemine Sloveenias

Kärestikusõitu pakkuvad Ungari ja Slovakkia ettevõtjad kaebasid, et Sloveenia äriühingutel on Sloveenias jõele odavam ja pikem juurdepääs. Lisaks sellele, et välisriigi ettevõtjatel tuli rohkem maksta, pidid nad ka oma teenuste osutamiseks lunastama igaks päevaks asjaomased load.

Tänu SOLVITile muudeti selliseid diskrimineerivaid eeskirju ning praegu saavad välismaised ettevõtjad tegutseda samadel tingimustel kohalike ettevõtjatega.

Selle probleemi lahendamine nõudis rohkem aega, kuna see vajas eeskirjade muutmist.

Probleem lahendati kümne kuuga.

Täiendavalt: Teenuste osutamine ELis


Liechtensteini äriühing saab nüüd pakkuda transporditeenuseid Itaalias.

Liechtensteini äriühing sai lepingu sularaha vedamiseks läbi Itaalia.

Äriühing oli Liechtensteinis seaduslikult asutatud ja töötajatel olid ELi õigusele vastavad vajalikud relvaload.

Kuid Itaalia ametiasutused ütlesid, et ettevõtjal ei ole võimalik pakkuda oma teenuseid Itaalias, kuna ta on asutatud riigis, mis ei kuulu ELi.

SOLVIT sekkus selgitamiseks, et kuigi Liechtenstein ei ole ELi liikmesriik, on nad sõlminud ELiga asjaomased lepingud, mis annavad neile antud juhul ELi äriühingutega võrdsed õigused.

Luba sularaha veoks Itaalias anti välja 1 nädala pärast.

Probleem lahendati 2 nädalaga.

Täiendavalt: Teenuste osutamine ELis


Tunnustati õigust müüa kaasaskantavaid basseinipuhastajaid Prantsusmaal

Ujumisbasseinide puhastuspumpade tootja Rootsis ei saanud müüa oma tooteid Prantsusmaal.

Aparaadid vastasid Euroopa nõuetele, kuid Prantsusmaal kehtivate eeskirjadega nõutakse, et maksimaalne pinge oleks 12V, kui inimesed viibivad basseinis.

SOLVIT suutis selgitada, et Prantsusmaal kehtestatud eeskirjad kehtivad statsionaarsete puhastuspumpade suhtes, kuid mitte portatiivsete suhtes, mida kasutatakse siis, kui kedagi ei ole basseinis.

Pärast SOLVITi sekkumist sai Rootsi tootja õiguse müüa oma tooteid Prantsusmaal.

Probleem lahendati 15 nädalaga.

Täiendavalt: Kaupade müümine ELis


Itaalia prügilaettevõte saab tegutseda Poolas

Uute Poola eeskirjade kohaselt pidi nelja prügilat haldav Itaalia äriühing taotlema luba, et ühes neist oma tegevust jätkata.

Poola ametiasutused keeldusid loa väljastamisest väites, et prügila ei vastanud asjakohastele keskkonnaalastele normidele. Seda hoolimata asjaolust, et ettevõtja tegevus oli juba heaks kiidetud Poola keskkonnaameti poolt.

Tänu SOLVITi sekkumisele sai äriühing vajaliku loa.

Probleem lahendati 9 nädalaga.

Täiendavalt: Teenuste osutamine ELis


Liechtensteini jurist sai registreerida Euroopa patendi Iirimaal

Liechtensteinis elavale patendijuristile keelduti andmast luba Euroopa patendi registreerimiseks Iirimaa Patendiametis, sest Liechtenstein ei kuulu ELi. See otsus oli vale, sest kuigi Liechtenstein ei ole ELi liikmesriik, kuulub ta Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja on seega hõlmatud Euroopa patendisüsteemiga. SOLVIT sekkus ja Iirimaa Patendiamet registreeris patendi.

Seejärel muudeti ka Iirimaa eeskirju, et tagada EMP liikmetele võimalus registreerida Euroopa patente probleemideta.

Probleem lahendati 3 nädalaga.


Briti ettevõtja võib müüa meditsiinilisi kaalusid Prantsusmaal

Meditsiinilisi kaalusid tootev Briti ettevõtja soovis laiendada tegevust Prantsusmaale. Ettevõtja müüs neid tooteid juba mitmes ELi liikmesriigis ning tooted vastasid ELi eeskirjadele.

Kuid Prantsuse ametiasutused ei võimaldanud ettevõtjal Prantsusmaal kaalusid müüa ning nõudsid täiendavaid katseid.

Ettevõtjal ei õnnestunud rohkem kui aasta vältel oma tootele Prantsusmaal heakskiitu saada ning ta pöördus abi saamiseks SOLVITi poole. SOLVIT tegi ettevõtjaga tihedat koostööd ja tal õnnestus Prantsusmaal kaalud heaks kiita. Uue turu avamisel

aitas SOLVIT kõnealusel äriühingul vältida märkimisväärset kahju.

Probleem lahendati 11 nädalaga.