Navigačný riadok

Tovar a služby

Ako SOLVIT pomohol nórskej leteckej spoločnosti Sundtair prevádzkovať služby vo Francúzsku

Hoci Nórsko nie je v EÚ, táto krajina podpísala osobitné obchodné dohody, ktoré umožňujú jej spoločnostiam pôsobiť v rámci jednotného trhu.

Pred tým, ako SOLVIT do veci vstúpil, francúzske letecké úrady bránili spoločnosti Sundtair prevádzkovať vnútroštátne lety vo Francúzsku.


Spravodlivé zaobchádzanie s raftingovými spoločnosťami v Slovinsku

Raftingové spoločnosti z Maďarska a Slovenska sa sťažovali, že slovinské spoločnosti majú lacnejšie a dlhšie prístupové práva na rieku v Slovinsku. Nielenže účtovali zahraničným spoločnostiam viac, museli si navyše kupovať denné povolenia na poskytovanie služieb.

Vďaka sieti SOLVIT sa diskriminačné pravidlá zmenili a zahraničné spoločnosti môžu v súčasnosti pôsobiť za rovnakých podmienok ako miestne spoločnosti.

Riešenie tohto problému trvalo dlhšie, pretože bola potrebná zmena pravidiel.

Vyriešené za 10 mesiacov.

Viac informácií: Predaj služieb v EÚ


Lichtenštajnská spoločnosť smie poskytovať dopravné služby v Taliansku

Lichtenštajnská spoločnosť získala zmluvu na prepravu hotovosti v Taliansku.

Spoločnosť bola právne zriadená v Lichtenštajnsku a zamestnanci mali požadované zbrojné pasy podľa právnych predpisov EÚ.

Talianske orgány však spoločnosti oznámili, že v Taliansku nemôže poskytovať svoje služby, pretože bola zriadená v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie.

SOLVIT zasiahol, aby objasnil, že aj keď Lichtenštajnsko nie je členom EÚ, podpísalo dohody s EÚ, ktoré jeho spoločnosti v takýchto prípadoch stavajú na rovnakú úroveň ako spoločnosti EÚ.

Talianske orgány vydali povolenie na prepravu hotovosti už po týždni.

Vyriešené za 2 týždne.

Viac informácií: Predaj služieb v EÚ


Právo na predaj prenosných zariadení na čistenie bazénov uznané vo Francúzsku

Švédsky výrobca prenosných čistiacich čerpadiel pre bazény nemohol predávať svoje výrobky vo Francúzsku.

Zariadenia boli v súlade s európskymi normami, ale francúzske predpisy povoľovali maximálne napätie 12 V (AC) v prípadoch, keď sa v bazénoch nachádzajú ľudia.

Sieti SOLVIT sa podarilo objasniť, že francúzske pravidlá sa vzťahujú na pevné čistiace čerpadlá, a nie na prenosné, ktoré sa používajú iba vtedy, ak je bazén prázdny.

Po zásahu siete SOLVIT dostal švédsky výrobca zelenú na predaj výrobkov vo Francúzsku.

Vyriešené za 15 týždňov.

Viac informácií: Predaj tovaru v EÚ


Talianska spoločnosť môže prevádzkovať skládky v Poľsku

Talianska spoločnosť, ktorá prevádzkuje v Poľsku štyri skládky, musela podľa nového poľského pravidla požiadať o vydanie povolenia, ak chcela naďalej prevádzkovať jednu zo skládok.

Poľské orgány odmietli vydať povolenie s odôvodnením, že skládka nespĺňa príslušné environmentálne normy napriek skutočnosti, že spoločnosť už na svoju činnosť získala povolenie od poľských orgánov životného prostredia.

Vďaka sieti SOLVIT spoločnosť získala požadované povolenie.

Vyriešené za 9 týždňov.

Viac informácií: Predaj služieb v EÚ


Právnik z Lichtenštajnska si mohol zaregistrovať európsky patent v Írsku

Írsky patentový úrad odmietol zaregistrovať európsky patent patentovému právnikovi z Lichtenštajnska, pretože Lichtenštajnsko nie je členom EÚ. Rozhodnutie úradu však nebolo správne. Napriek tomu, že Lichtenštajnsko nepatrí do EÚ, je členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a je súčasťou európskeho patentového systému. Írsky patentový úrad po zásahu siete SOLVIT patent zaregistroval.

Nadväzne Írsko zmenilo pravidlá, aby sa zabezpečila bezproblémová registrácia európskych patentov pre členov EHP.

Vyriešené za 3 týždne.


Britská spoločnosť môže predávať lekárske váhy vo Francúzsku

Britský výrobca lekárskych váh sa chcel presadiť na francúzskom trhu. Spoločnosť svoj výrobok, ktorý spĺňal pravidlá Únie, už predávala vo viacerých krajinách EÚ.

Francúzske úrady však spoločnosti neumožnili predávať váhy vo Francúzsku a požadovali doplňujúce skúšky.

Viac ako rok sa spoločnosti nedarilo získať súhlas na predaj svojich výrobkov vo Francúzsku, preto požiadala o pomoc SOLVIT. Vďaka úzkej spolupráci sa im podarilo získať schválenie váh vo Francúzsku. Pri rozšírení podnikania o nový trh

SOLVIT pomohol tejto spoločnosti zvrátiť výrazné straty.

Vyriešené za 11 týždňov.