Kruimelpad

Goederen en diensten

Gelijke behandeling van raftingbedrijven in Slovenië

Raftingbedrijven uit Hongarije en Slowakije klaagden erover dat Sloveense bedrijven profiteerden van goedkopere en langere toegangsrechten tot een rivier in Slovenië. Buitenlandse bedrijven moesten niet alleen meer betalen, ze moesten ook dagvergunningen kopen om hun diensten te mogen aanbieden.

Dankzij SOLVIT zijn die oneerlijke regels veranderd en kunnen buitenlandse bedrijven onder dezelfde voorwaarden werken als lokale bedrijven.

De oplossing van dit probleem nam meer tijd in beslag omdat een verandering in de regelgeving nodig was.

Opgelost binnen 10 maanden.

Meer over: Diensten aanbieden in de EU


Bedrijf uit Liechtenstein mag transportdiensten aanbieden in Italië

Een bedrijf uit Liechtenstein sleepte een contract in de wacht voor geldtransport door Italië

Het bedrijf was wettelijk gevestigd in Liechtenstein en het personeel beschikte over de vereiste vuurwapenvergunningen volgens de EU-wetgeving.

De Italiaanse autoriteiten lieten het bedrijf echter weten dat het zijn diensten in Italië niet mag aanbieden omdat het niet in een EU-land was gevestigd.

SOLVIT maakte duidelijk dat Liechtenstein weliswaar geen EU-land is, maar op grond van overeenkomsten met de EU voor dit soort zaken op gelijke voet staat met de EU-landen.

Na een week gegeven kreeg het bedrijf toch toestemming voor geldtransport door Italië.

Opgelost binnen twee weken.

Meer over: Diensten aanbieden in de EU


Zweeds bedrijf krijgt toestemming om draagbare zwembadpompen te verkopen in Frankrijk

Een Zweedse fabrikant van draagbare zwembadpompen mocht zijn producten niet verkopen in Frankrijk.

De pompen voldeden aan de Europese normen, maar volgens de Franse regelgeving mag de voedingsspanning niet hoger zijn dan 12 volt wisselspanning wanneer zich mensen in het zwembad bevinden.

SOLVIT voerde aan dat deze regel allleen voor vaste zwembadpompen geldt en niet voor draagbare die alleen worden gebruikt als niemand zich in het zwembad bevindt.

Na de tussenkomst van SOLVIT kreeg de Zweedse fabrikant het groene licht om zijn producten te verkopen in Frankrijk.

Opgelost binnen 15 weken.

Meer over: Het verkopen van goederen in de EU


Italiaans vuilverwerkingsbedrijf mag in Polen opereren

Volgens een nieuwe regel in Polen moest een Italiaans bedrijf dat vier vuilstortplaatsen beheerde een vergunning aanvragen om zijn werkzaamheden op een van de stortplaatsen te mogen voortzetten.

De Poolse autoriteiten weigerden om toestemming te verlenen met als argument dat de vuilstortplaats niet aan de milieu-eisen voldeed. Dit ondanks het feit dat het bedrijf al goedkeuring had gekregen van de Poolse milieu-instanties.

Dankzij SOLVITs tussenkomst kreeg het bedrijf alsnog de vereiste toestemming.

Opgelost binnen 9 weken.

Meer over: Diensten aanbieden in de EU


Liechtensteinse advocaat mag Europees octrooi registreren in Ierland

Een in Liechtenstein gevestigde octrooiadvocaat kreeg geen toestemming om een Europees octrooi te registreren bij het Ierse Octrooibureau omdat zijn adres in Liechtenstein buiten de EU gelegen was. Het besluit was ongegrond: hoewel Liechtenstein geen EU-land is, maakt het wel deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER) en van het Europese octrooistelsel. Dankzij SOLVIT registreerde het Ierse octrooibureau het octrooi.

Vervolgens werd de Ierse regelgeving veranderd zodat bedrijven uit EER-landen zonder problemen Europese octrooien kunnen registreren.

Opgelost binnen drie weken.


Brits bedrijf mag medische weegschalen in Frankrijk verkopen

Een Britse fabrikant van medische weegschalen wilde de Franse markt op. Het bedrijf verkocht zijn producten al in verschillende EU-landen en zijn producten voldeden aan de EU-regels.

De Franse autoriteiten stonden echter niet toe dat het bedrijf zijn weegschalen in Frankrijk zou verkopen en eiste aanvullende tests.

Een jaar lang probeerde het bedrijf tevergeefs om zijn product in Frankrijk geaccepteerd te krijgen en uiteindelijk stapt het naar SOLVIT voor hulp. SOLVIT werkte nauw samen met het bedrijf en kreeg voor elkaar dat de weegschalen in Frankrijk toch geaccepteerd werden. Door te zorgen dat het bedrijf de Franse markt op kon,

behoedde SOLVIT het voor grote verliezen.

Opgelost binnen 11 weken.