Naršymo kelias

Prekės ir paslaugos

KAIP „SOLVIT“ PADĖJO NORVEGIJOS ORO TRANSPORTO BENDROVEI „SUNDTAIR“ VYKDYTI VEIKLĄ PRANCŪZIJOJE

Nors Norvegija nėra ES narė, ji yra pasirašiusi specialių prekybos susitarimų, pagal kuriuos jos bendrovės gali vykdyti veiklą bendrojoje rinkoje.

Tačiau Prancūzijos aviacijos tarnybos neleido bendrovei „Sundtair“ vykdyti vidaus skrydžių Prancūzijoje. Išspręsti šį klausimą padėjo SOLVIT.


Plaukimo pripučiamomis valtimis organizatoriams Slovėnijoje užtikrintos vienodos sąlygos

Vengrijos ir Slovakijos pripučiamų valčių nuomos įmonės pasiskundė, kad Slovėnijos įmonėms suteikiamos sąlygos pigiau ir ilgiau plukdyti turistus viena Slovėnijos upe. Užsienio įmonės ne tik turėdavo mokėti brangiau, bet joms dar buvo užkrauta nepatogi prievolė kasdien pirkti paslaugų teikimo leidimus.

Padedant SOLVIT, diskriminacinės taisyklės buvo pakeistos, ir dabar užsienio įmonės gali veikti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir vietos bendrovės.

Šiai problemai išspręsti prireikė daugiau laiko, nes turėjo būti pakeistos taisyklės.

Problema išspręsta per 10 mėnesių.

Išsamiau: Paslaugų pardavimas ES


Lichtenšteino įmonė gali išvežioti pinigus Italijoje

Lichtenšteino įmonė sudarė sutartį dėl grynųjų pinigų vežimo Italijoje.

Įmonė buvo teisėtai įsisteigusi Lichtenšteine ir darbuotojai turėjo pagal ES teisę išduotus leidimus laikyti šaunamuosius ginklus.

Tačiau Italijos valdžios institucijos įmonei pranešė, kad ji negali teikti paslaugų Italijoje, nes yra įsteigta ES nepriklausančioje šalyje.

SOLVIT joms paaiškino, kad nors Lichtenšteinas nepriklauso ES, jis yra pasirašęs susitarimus su ES, dėl kurių šiuo atveju jam turi būti taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir ES bendrovėms.

Po savaitės leidimas išvežioti grynuosius pinigus visoje Italijoje buvo išduotas.

Problema išspręsta per 2 savaites.

Išsamiau: Paslaugų pardavimas ES


Švediškų nešiojamųjų baseino valytuvų bus galima įsigyti ir Prancūzijoje

Švedijos nešiojamųjų valymo siurblių gamintojui neleista prekiauti Prancūzijoje.

Prietaisai atitiko europinius standartus, bet pagal Prancūzijos taisykles kintamoji srovė gali būti ne didesnė kaip 12V, kai baseine yra žmonių.

SOLVIT pavyko išsiaiškinti, kad tokios Prancūzijos taisyklės taikomos stacionariems, o ne nešiojamiems valymo siurbliams, kurie skirti naudoti tik kai baseine nėra žmonių.

Padedant SOLVIT, Švedijos gamintojui buvo leista prekiauti Prancūzijoje.

Problema išspręsta per 15 savaičių.

Išsamiau: Prekių pardavimas ES


Sąvartynus tvarkanti italų įmonė gali vykdyti veiklą Lenkijoje

Pagal Lenkijoje įsigaliojusias naujas taisykles 4 sąvartynus prižiūrinti Italijos bendrovė turėjo paprašyti leidimo tęsti veiklą viename iš sąvartynų.

Lenkijos valdžios institucijos atsisakė išduoti leidimą teigdamos, kad sąvartynas neatitinkąs reikiamų aplinkos standartų, nors įmonės veiklai buvo pritarusi Lenkijos aplinkos institucija.

SOLVIT dėka bendrovė gavo reikiamą leidimą.

Problema išspręsta per 9 savaites.

Išsamiau: Paslaugų pardavimas ES


Lichtenšteino teisininkas užregistravo Europos patentą Airijoje

Lichtenšteine įsisteigusiam patentų teisininkui neleista užregistruoti Europos patento Airijos patentų biure dėl to, kad teisininko adresas yra ne Europos Sąjungoje. Sprendimas buvo netinkamas, nes net ir nepriklausydamas ES, Lichtenšteinas yra Europos ekonominės erdvės ir Europos patentų sistemos dalis. Įsikišus SOLVIT, Airijos patentų biuras užregistravo patentą.

Vėliau Airijos taisyklės taip pat buvo pakeistos siekiant užtikrinti, kad EEE narės galėtų be vargo registruoti Europos patentus.

Problema išspręsta per 3 savaites.


Jungtinės Karalystės įmonė gali parduoti medicinines svarstykles Prancūzijoje

Medicinines svarstykles gaminanti Jungtinės Karalystės įmonė panoro įžengti į Prancūzijos rinką. Įmonė jau prekiavo keliose ES šalyse ir jos produktas atitiko ES taisykles.

Bet Prancūzijos valdžios institucijos įmonei neleido prekiauti svarstyklėmis Prancūzijoje ir pareikalavo papildomų bandymų.

Ilgiau kaip metus įmonei nepavyko pasiekti, kad Prancūzijoje būtų leidžiama prekiauti produktu, ir ji kreipėsi pagalbos į SOLVIT. SOLVIT glaudžiai bendradarbiaujant su įmone pavyko pasiekti, kad svarstykles Prancūzijoje būtų leidžiama pardavinėti. Šiai įmonei žengiant į naują rinką,

SOLVIT padėjo išvengti didelių nuostolių.

Problema išspręsta per 11 savaičių.