Navigacijska pot

Blago in storitve

Enako obravnavanje organizatorjev spusta po divjih vodah v Sloveniji

Organizatorji raftinga iz Madžarske in Slovaške so se mreži SOLVIT pritožili, da je dovoljenje za rafting v Sloveniji za slovenske organizatorje cenejše in časovno daljše. Tuja podjetja ne samo, da so morala plačati višjo pristojbino, kupiti so morala tudi dnevno dovolilnico, da so lahko opravljala svojo dejavnost.

Po posredovanju centra SOLVIT so slovenski organi spremenili pravila in za tuje ponudnike raftinga veljajo zdaj enaki pogoji kot za domače organizatorje.

Reševanje te zadeve je trajalo dlje, ker je bilo treba spremeniti pravila.

Rešitev zadeve v 10 mesecih.

Več informacij: Opravljanje storitev v EU


Storitve lihtenštajnskega podjetja v Italiji

Lihtenštajnsko podjetje je pridobilo pogodbo za prevoz gotovine v Italiji.

Podjetje je bilo zakonito ustanovljeno v Lihtenštajnu, zaposleni so imeli orožno dovoljenje, kot ga predpisuje zakonodaja EU.

Toda italijanski organi so zatrjevali, da podjetje ne more opravljati dejavnosti v Italiji, saj ima sedež v državi, ki ni članica EU.

Center SOLVIT je italijanskim organom pojasnil, da Lihtenštajn sicer res ni članica EU, da pa je z Evropsko unijo podpisal sporazume, po katerih za lihtenštajnska podjetja veljajo enaki pogoji kot za podjetja iz EU.

Italijanski organi so dovoljenje za prevoz gotovine na italijanskem ozemlju izdali v enem tednu.

Rešitev zadeve v 2 tednih.

Več informacij: Opravljanje storitev v EU


Prodaja prenosnih bazenskih črpalk v Franciji

Švedski proizvajalec v Franciji ni mogel prodajati prenosnih črpalk za plavalne bazene v Franciji.

Črpalke so ustrezale evropskim standardom, ne pa tudi francoskim predpisom, po katerih napetost ni smela preseči 12 V (AC), kadar so v bazenu ljudje.

Center SOLVIT je francoske organe opozoril, da francoski predpisi veljajo za vgrajene bazenske črpalke, ne pa za prenosne črpalke, ki se uporabljajo, kadar ni nikogar v bazenu.

Po posredovanju mreže SOLVIT je švedski proizvajalec dobil dovoljenje za prodajo svojih naprav v Franciji.

Rešitev zadeve v 15 tednih.

Več informacij: Prodaja blaga v EU


Italijansko komunalno podjetje na Poljskem

Po novih predpisih poljskih organov je moralo italijansko podjetje, ki je upravljalo štiri odlagališča odpadkov, ponovno zaprositi za obratovalno dovoljenje na enem od odlagališč.

Poljski organi niso hoteli izdati dovoljenja, češ da odlagališče ne izpolnjuje ustreznih okoljskih standardov, čeprav je italijansko podjetje že dobilo odobritev poljskih organov za okolje.

Po posredovanju mreže SOLVIT so podjetju le izdali dovoljenje.

Rešitev zadeve v 9 tednih.

Več informacij: Opravljanje storitev v EU


Lihtenštajnski patentni zastopnik na Irskem

Irski patentni urad je odvetniku s sedežem v Lihtenštajnu zavrnil registracijo evropskega patenta z utemeljitvijo, da Lihtenštajn ni članica EU. Njihova odločba je bila napačna: čeprav Lihtenštajn ni članica EU, pa je članica Evropskega gospodarskega prostora in del evropskega patentnega sistema. Po posredovanju centra SOLVIT je irski patentni urad registriral evropski patent.

Spremenili so tudi irske predpise in tako poskrbeli, da lahko prebivalci držav EGP brez težav registrirajo evropski patent.

Rešitev zadeve v 3 tednih.


Britanski prodajalec medicinskih tehtnic v Franciji

Britanski proizvajalec medicinskih tehtnic je želel prodajo razširiti v Francijo. Tehtnice so ustrezale predpisom EU in jih je prodajal že v številnih drugih državah EU.

Toda francoski organi prodaje tehtnic v Franciji niso dovolili in so zahtevali dodatne teste.

Podjetje si je več kot leto dni zaman prizadevalo pridobiti ustrezno dovoljenje. Nazadnje se je za pomoč obrnilo na mrežo SOLVIT. Center SOLVIT je podjetju pomagal pridobiti dovoljenje za prodajo tehtnic v Franciji. SOLVIT je podjetju pomagal pri vstopu na nov trg

in ga tako obvaroval precejšnje izgube.

Rešitev zadeve v 11 tednih.