Navigacijski put

Roba i usluge

KAKO JE MREŽA SOLVIT POMOGLA NORVEŠKOM ZRAČNOM PRIJEVOZNIKU SUNDTAIR DA POSLUJE U FRANCUSKOJ

Iako nije u EU-u, Norveška je potpisala posebne sporazume o trgovini kojima se njezinim trgovačkim društvima dopušta da posluju na jedinstvenom tržištu.

No prije nego što se mreža SOLVIT uključila, francuska tijela nadležna za zrakoplovstvo sprječavala su prijevoznika Sundtair u upravljanju letovima unutar Francuske.


Pošteno postupanje prema poduzećima koja se bave raftingom u Sloveniji

Mađarska i slovačka poduzeća koje se bave raftingom požalila su se da slovenska poduzeća imaju jeftinija i trajnija prava pristupa jednoj rijeci u Sloveniji. Ne samo da su strana poduzeća morala više plaćati, nego su morala i kupovati dnevne dozvole za pružanje svojih usluga ondje.

Zahvaljujući mreži SOLVIT ti su diskriminirajući propisi izmijenjeni i strana poduzeća sad mogu poslovati prema jednakim uvjetima kao i slovenska.

Rješavanje tog problema potrajalo je dulje jer je bilo potrebno izmijeniti propise.

Riješeno za 10 mjeseci.

Saznajte više: Prodaja usluga u EU-u


Poduzeću iz Lihtenštajna omogućeno da pruža usluge prijevoza u Italiji

Poduzeće iz Lihtenštajna dobilo je ugovor za prijevoz gotovine u Italiji.

To je poduzeće imalo poslovni nastan u Lihtenštajnu i njegovi su zaposlenici imali potrebne dozvole za oružje propisane zakonodavstvom EU-a.

No talijanska nadležna tijela tom su poduzeću rekla da ne može pružati usluge u Italiji jer ima nastan u državi koja nije dio EU-a.

Mreža SOLVIT pojasnila im je da je Lihtenštajn, iako nije država članica EU-a, s EU-om potpisao sporazume prema kojima su poduzeća iz Lihtenštajna jednaka onima iz EU-a.

Dozvola za prijevoz gotovine u Italiji izdana je tjedan dana kasnije.

Riješeno za 2 tjedna.

Saznajte više: Prodaja usluga u EU-u


Priznato pravo na prodaju prijenosnih čistača bazena u Francuskoj

Švedski proizvođač pokretnih pumpi za čišćenje bazena nije mogao prodavati svoje proizvode u Francuskoj.

Ti su uređaji bili u skladu s europskim normama, ali u Francuskoj je propisima određen maksimalni napon od 12 V (AC) kad je netko u bazenu.

Mreža SOLVIT objasnila je da se ti propisi u Francuskoj primjenjuju na fiksne pumpe za čišćenje, ali ne i na pokretne jer se one upotrebljavaju samo kad nema nikoga u bazenu.

Nakon intervencije mreže SOLVIT švedski je proizvođač dobio odobrenje za prodaju svojih proizvoda u Francuskoj.

Riješeno za 15 tjedana.

Saznajte više: Prodaja robe u EU-u


Talijansko poduzeće za upravljanje odlagalištima otpada može poslovati u Poljskoj

Talijansko poduzeće za upravljanje odlagalištima otpada koje u Poljskoj ima četiri odlagališta u skladu s novim propisom moralo je podnijeti zahtjev za nastavak poslovanja na jednom od tih odlagališta.

Poljska nadležna tijela nisu odobrila taj zahtjev uz objašnjenje da to odlagalište ne zadovoljava propisane standarde zaštite okoliša. Ta je odluka donesena unatoč činjenici da su poslovanje tog poduzeća već odobrila poljska nadležna tijela za zaštitu okoliša.

Zahvaljujući intervenciji mreže SOLVIT poduzeće je dobilo potrebno odobrenje.

Riješeno za 9 tjedana.

Saznajte više: Prodaja usluga u EU-u


Odvjetnik iz Lihtenštajna može registrirati europski patent u Irskoj

Odvjetnik za patente iz Lihtenštajna nije dobio dopuštenje da registrira europski patent pri Irskom patentnom uredu jer Lihtenštajn nije država članica EU-a. Ta je odluka bila pogrešna – iako Lihtenštajn nije država članica EU-a, on jest država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i dio europskog patentnog sustava. Mreža SOLVIT intervenirala je i Irski patentni ured registrirao je taj patent.

Nakon toga su promijenjeni propisi u Irskoj kako bi države članice EGP-a ondje mogle bez problema registrirati europske patente.

Riješeno za 3 tjedna.


Britansko poduzeće može prodavati medicinske vage u Francuskoj

Britansko poduzeće koje proizvodi medicinske vage željelo je proširiti svoje poslovanje na područje Francuske. Već je prodavalo svoje proizvode u nekoliko država članica EU-a i oni su bili u skladu s propisima EU-a.

No nadležna tijela u Francuskoj nisu dopustila tom poduzeću da prodaje vage u Francuskoj i zatražila su provedbu dodatnih provjera.

To poduzeće dulje od godinu dana nije moglo dobiti odobrenje za prodaju u Francuskoj te se za pomoć obratilo mreži SOLVIT. Mreža SOLVIT i to poduzeće blisko su surađivali i uspjeli su dobiti odobrenje za prodaju vaga u Francuskoj. Svojom pomoći u otvaranju novog tržišta

mreža SOLVIT ujedno je pomogla tom poduzeću da izbjegne znatan gubitak.

Riješeno za 11 tjedana.