Cesta

Systém IMI bude rozšířen o 3 nové legislativní oblasti

  • Veřejné zakázky

Jak bylo stanoveno v nových směrnicích o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU2014/25/EU), v dubnu 2015 bude zahájen pilotní projekt výměny informací pro účely kontroly uchazečů zaměřené na jejich technické a finanční kapacity a dodržování environmentálních norem a norem kvality.

  • Navracení kulturních statků

V návaznosti na přijetí směrnice 2014/60/EU bude IMI od prosince 2015 k dispozici příslušným orgánům za účelem výměny informací o kulturních statcích, které byly neoprávněně vyvezeny z jejich území.

  •  Vymáhání směrnice o vysílání pracovníků

Podle směrnice 2014/67/EU se bude IMI od června 2016 dále využívat k výměně informací pro přeshraniční vymáhání pokut a sankcí týkajících se vyslaných pracovníků. Tato směrnice rovněž konsoliduje používání systému IMI pro obecnou výměnu informací v této oblasti. Tento modul se testuje v rámci pilotního projektu od roku 2011.

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé.

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.