Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

Ochrana údajů


Klíčové dokumenty související s ochranou údajů

Transparentnost a ochrana dat v rámci postupů administrativní spolupráce

IMI byl vytvořen jakožto soubor nástrojů pro využití v různých legislativní oblastech a pro různé pracovní postupy.

K lepšímu porozumění, jak pracovní postupy IMI vypadají, vám pomohou i soubory otázek, formuláře a seznamy z IMI, které zde uvádíme v zájmu transparentnosti a ochrany údajů.