Kruimelpad

IMI zal worden uitgebreid tot drie nieuwe gebieden

  • Overheidsopdrachten

In april 2015 gaat er een proefproject van start, zoals voorzien in de nieuwe richtlijnen inzake overheidsopdrachten (2014/24/EU en 2014/25/EU). Via het proefproject de uitwisseling van informatie ondersteund om te controleren of inschrijvers voldoende financiële en technische capaciteiten bezitten en of zij voldoen aan de kwaliteits- en milieunormen.

  • Teruggave cultuurgoederen

Vanaf december 2015, na de vaststelling van Richtlijn 2014/60/EU, zal IMI autoriteiten helpen bij de uitwisseling van informatie over cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze uit hun land zijn weggevoerd.

  • Handhaving van de richtlijn inzake de detachering van werknemers

Vanaf juni 2016 zal IMI ook worden gebruikt voor de uitwisseling van informatie voor het innen van boetes in andere landen en het handhaven sancties op het gebied van de detachering van werknemers overeenkomstig Richtlijn 2014/67/EU. Deze richtlijn consolideert ook het gebruik van IMI voor de uitwisseling van informatie over gedetacheerde werknemers, wat sinds 2011 al gebeurt via een proefproject .

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.