Een officiële website van de Europese Unie Een officiële website van de EU

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

Over IMI


Wat is IMI?

Het Informatiesysteem interne markt (IMI) is een beveiligd, meertalig online-instrument dat de uitwisseling van informatie vergemakkelijkt tussen overheden in de hele EER die betrokken zijn bij de uitvoering van de EU-wetgeving in de praktijk.

IMI helpt overheidsinstanties die op diverse beleidsterreinen van de interne markt moeten samenwerken met hun tegenhangers in andere EU-landen.

IMI wordt inmiddels gebruikt voor 67 administratieve samenwerkingsprocedures op 17 verschillende beleidsterreinen. Het kan zonder of met zeer geringe aanpassingen ook op andere beleidsgebieden worden ingezet.

Het heeft de samenwerking tussen overheden in verschillende EU-landen gemoderniseerd en ervoor gezorgd dat de interne markt nu ook in de praktijk vlotter werkt. Hoewel nationale overheidsinstanties de eindgebruikers van IMI zijn, zijn ook bedrijven en burgers gebaat bij deze vlottere samenwerking.

Belangrijkste feiten en cijfers

 • IMI is ontwikkeld door de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten.
 • De eerste uitwisselingen van informatie vonden plaats in 2008. Inmiddels zijn via IMI al meer dan 207 000 verzoeken en antwoorden uitgewisseld.
 • Het aantal IMI-verzoeken is van een bescheiden 30 per maand in 2008 gestegen tot meer dan 1500 per maand in 2019.
 • De toepassingsgebieden van IMI, de rollen en bevoegdheden van de verschillende betrokkenen en de regels voor persoonsgegevens zijn vastgelegd in de “IMI-verordening”, die van 2012 dateert.
 • In 2016 is met de Europese beroepskaart de eerste procedure ingevoerd die in de hele EU volledig online en op dezelfde manier kan worden uitgevoerd, waardoor beroepskwalificaties sneller kunnen worden erkend.
 • In januari 2020 besloot ook het Samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming over te stappen op IMI. Voor de Commissie is dat een aanzienlijke besparing qua IT-middelen.
  IMI krijgt er zo gebruikers bij van 300 consumentenorganisaties die 25 Europese richtlijnen en verordeningen toepassen.
 • Er zijn nu meer dan 12 000 instanties bij IMI aangesloten met in totaal ruim 35 000 geregistreerde gebruikers.

Soorten informatie die via IMI kunnen worden uitgewisseld

IMI biedt een oplossing voor de meest gangbare procedures voor administratieve samenwerking:

 • Met een IMI-verzoek kunnen twee bevoegde instanties één-op-één informatie uitwisselen.
 • Met een IMI-kennisgeving of waarschuwing kan een instantie in één keer informatie delen met vele andere lidstaten en/of de Commissie.
 • Een IMI-database of -register is een centrale gegevensbank over een bepaald beleidsterrein waarin bevoegde instanties informatie met elkaar kunnen delen.
 • Dankzij de openbare interface kunnen externe gebruikers communiceren met bevoegde autoriteiten die in IMI zijn geregistreerd (bijv. om een SOLVIT-zaak in te dienen of een Europese beroepskaart aan te vragen).

Voordelen van IMI

 • IMI kan in alle officiële EU-talen worden gebruikt. De gestandaardiseerde inhoud, vragen, antwoorden, berichten en formulieren zijn al vertaald. Vrije tekst kan eventueel automatisch worden vertaald.
 • Zoeken kan in alle talen, waardoor instanties hun collega's in andere EER-landen makkelijk kunnen vinden.
 • IMI is flexibel en geschikt voor elke nationale bestuursstructuur: gecentraliseerd, volledig gedecentraliseerd en alles daartussenin.
 • Informatie uitwisselen via IMI is volledig veilig en persoonsgegevens worden zorgvuldig beschermd.
 • Voor opleiding en ondersteuning kunnen gebruikers rekenen op een netwerk van nationale IMI-coördinatoren.
 • Aan het gebruik van het IMI zijn voor de lidstaten geen IT-kosten verbonden.

Wie heeft IMI gemaakt?

IMI is gezamenlijk door de Commissie en de nationale overheden ontwikkeld en is voornamelijk gefinancierd door het IDABC en het ISA programma.

Als u precies wilt weten hoe IMI administratieve samenwerking in uw specifieke domein kan vergemakkelijken, neem dan contact met ons op.

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.