Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė Oficiali ES interneto svetainė

Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

Apie vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI)


Kas yra IMI?

Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) – tai saugi ir daugiakalbė internetinė sistema, padedanti ES teisę praktiškai įgyvendinančioms valdžios institucijoms keistis informacija.

IMI padeda institucijoms vykdyti tarpvalstybinio administracinio bendradarbiavimo prievoles įvairiose bendrosios rinkos politikos srityse.

Šiuo metu naudojantis IMI galima atlikti 67 administracinio bendradarbiavimo procedūras 17-oje skirtingų politikos sričių. Nedidelėmis programuotojų pastangomis arba visiškai be jų IMI galima pritaikyti kitoms politikos sritims.

Įdiegus šią sistemą, pavyko modernizuoti tarpvalstybinį administracinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad bendrosios rinkos poveikis būtų juntamas vietoje. Nors galutiniai IMI naudotojai yra nacionalinės valdžios institucijos, geresnis jų bendradarbiavimas naudingas ir įmonėms, ir piliečiams.

Svarbiausi faktai ir skaičiai

 • IMI sistemą sukūrė Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis.
 • Pirmas pasikeitimas informacija įvyko 2008 m. Naudojantis IMI jau įvykdyta daugiau kaip 207 000 informacijos mainų.
 • 2008 m. naudojantis sistema per mėnesį buvo išsiunčiama 30 informacijos užklausų, o 2019 m. šis rodiklis jau perkopė 1500.
 • 2012 m. priimtu IMI reglamentu apibrėžiama IMI taikymo sritis, įvairių subjektų funkcijos ir atsakomybė, asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
 • 2016 m. pradėta naudoti Europos profesinė kortelė (EPC). Tai pirma visiškai elektroninė ir visoje ES taikoma spartesnio kvalifikacijos pripažinimo procedūra.
 • Racionalizuojant Komisijos parengtas IT priemones, 2020 m. sausio mėn. IMI pradėta naudoti Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo reikmėms vietoj ankstesnės priemonės.
  Pritaikius IMI šiai naujai politikos sričiai, prieigą prie sistemos įgijo per 300 vartotojų apsaugos institucijų, kurių veikla susijusi su 25 direktyvomis ir reglamentais.
 • IMI šiuo metu naudojasi daugiau kaip 12 000 registruotų institucijų ir daugiau kaip 35 000 registruotų naudotojų.

IMI informacijos mainų rūšys

Į IMI priemonių rinkinį įtrauktos dažniausios administracinio bendradarbiavimo procedūros:

 • IMI užklausos yra dviejų kompetentingų institucijų apsikeitimas informacija tarpusavyje,
 • IMI pranešimai ir įspėjimai – tai vieno subjekto daugeliui subjektų skirta informacija, kuria valstybės narės gali pasidalyti su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) Komisija,
 • IMI saugyklos suteikia institucijoms galimybę centrinėje duomenų bazėje dalytis informacija, susijusia su tam tikra politikos sritimi,
 • vieša sąsaja suteikia išorės subjektams galimybę bendrauti su IMI registruotomis kompetentingomis institucijomis (pvz., pateikti SOLVIT bylas ir EPC paraiškas).

IMInaudojimo privalumai

 • IMI galima naudotis visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Yra išverstas standartinis turinys, standartiniai klausimai, atsakymai, žinutės, formų laukeliai. Kitai laisvos formos informacijai versti galima naudoti automatinio vertimo funkciją.
 • Daugiakalbės paieškos funkcija padeda institucijoms rasti analogiškas institucijas kitose EEE šalyse.
 • IMI yra lanksti ir tinka bet kokiai nacionalinio administravimo struktūrai – centralizuotai arba visiškai ar iš dalies decentralizuotai.
 • Keistis informacija IMI sistemoje galima visiškai saugiai; joje taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.
 • Visi naudotojai mokymo arba pagalbos gali kreiptis į esamą nacionalinių IMI koordinatorių tinklą.
 • Naudojimasis IMI sistema valstybėms narėms nesukuria jokių papildomų IT srities sąnaudų.

Į puslapio pradžią

IMI drauge parengė Komisija ir nacionalinės administravimo įstaigos. Daugiausiai lėšų šiai sistemai skirta pagal IDABC ir ISA programas.

Jei norėtumėte išsamiau įvertinti, kaip IMI galėtų palengvinti administracinį bendradarbiavimą jus dominančioje konkrečioje srityje, teiraukitės mūsų.

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.