En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

Om IMI


Vad är IMI?

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) är ett säkert och flerspråkigt verktyg som underlättar informationsutbytet mellan de myndigheter som tillämpar EU-lagstiftningen i praktiken.

IMI hjälper myndigheterna att fullgöra sina administrativa samarbetsskyldigheter på olika områden som rör den inre marknaden.

För närvarande stöder IMI 67 administrativa samarbetsförfaranden på 17 olika områden. IMI kan lätt anpassas till fler områden.

Systemet har moderniserat det administrativa samarbetet och ser till att den inre marknaden fungerar i praktiken. Även om det är nationella myndigheter som är slutanvändarna, så är det i slutändan företag och enskilda som gynnas av det förbättrade samarbetet.

Fakta och siffror

 • IMI har utvecklats av kommissionen i nära samarbete med medlemsländerna.
 • Det första informationsutbytet genomfördes 2008. Det totala antalet IMI-förfrågningar överstiger nu 207 000.
 • Antalet förfrågningar har ökat från 30 i månaden 2008 till över 1 500 i månaden 2019.
 • I IMI-förordningen från 2012 fastställs systemets användningsområden, de olika aktörernas roller och ansvar och reglerna för skydd av personuppgifter.
 • Med det europeiska yrkeskortet (EPC) lanserades 2016 det första EU-täckande förfarande som helt sköts på nätet, vilket gör att yrkeskvalifikationer kan erkännas snabbare.
 • I januari 2020 ersatte IMI det verktyg som tidigare användes för att stödja nätverk för konsumentskyddssamarbete, vilket ytterligare bidrar till en rationalisering av kommissionens it-verktyg.
  IMI sammanför över 300 konsumentmyndigheter och täcker 25 direktiv och förordningar.
 • I dag är över 12 000 myndigheter och över 35 000 användare registrerade.

Typer av informationsutbyten via IMI

IMI-verktygen täcker de vanligaste administrativa samarbetsförfarandena:

 • Förfrågningar är direktutbyten mellan två behöriga myndigheter (en till en).
 • Anmälningar och varningar är utbyten där ett medlemsland informerar andra medlemsländer och/eller kommissionen (en till många).
 • Arkiven hjälper myndigheterna att sprida information om vissa områden i en central databas.
 • IMI:s offentliga gränssnitt ger externa aktörer möjlighet att kommunicera med de myndigheter som är registrerade i IMI (t.ex. för att överlämna Solvitärenden eller EPC-ansökningar).

Fördelar med IMI

 • IMI kan användas på alla EU-språk. Innehåll, frågor, svar, meddelanden och formulär är standardiserade och redan översatta. Dessutom kan man få informationen i fritextfälten maskinöversatt.
 • Den flerspråkiga sökfunktionen hjälper dig att hitta rätt myndighet i andra länder.
 • IMI är flexibelt och passar alla typer av nationella förvaltningsstrukturer, oavsett om de är centraliserade, decentraliserade eller något däremellan.
 • Informationsutbytet är helt säkert och personuppgifter garanterat skyddade.
 • Alla användare kan få utbildning och stöd från nätverket av nationella IMI-samordnarene.
 • IMI leder inte till några it-kostnader för medlemsländerna.

Finansiering av IMI

IMI utvecklas gemensamt av kommissionen och de nationella förvaltningarna och finansieras i huvudsak av programmen IDABC och ISA programmes.

Om du vill veta mer om hur IMI kan hjälpa dig att underlätta det administrativa samarbetet inom ditt område, kan du mejla oss.

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.