En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

Förstasida

Enligt EU:s inremarknadslagstiftning får personer och företag röra sig fritt i EES-området för att t.ex. arbeta och tillhandahålla tjänster.

Om din myndighet har till uppgift att tillämpa lagstiftningen i praktiken, kan du behöva utbyta information med liknande myndigheter i andra länder.

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) kan hjälpa dig.

Du får veta mer i det här videoklippet:

Videoklipp: Allt om IMImpeg-4v

Nyheter

Updates to the Posting of Workers questions

On 30 July 2020, Directive (EU) 2018/957 which amends the Posting of Workers Directive entered into application. To reflect the new rules set out in the Directive, the lists of questions that can be asked through the IMI modules for Posting of Workers have been updated.

Read more »

Consumer Protection Cooperation in IMI

As of 17 January 2020, IMI supports 11 administrative procedures under the new CPC Regulation, helping Consumer Protection authorities and other stakeholders to cooperate in an efficient and user-friendly way. With the implementation of this new area, IMI replaces yet another legacy system, setting the example for IT rationalisation: a single tool for multiple purposes.

Read more »

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.