Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

Начална страница

По законите за единния пазар на ЕС хората и предприятията имат определени права да работят, учат, търгуват и т.н. в Европейското икономическо пространство.

Ако вашият орган участва в прилагането на тези закони на местно равнище, може да ви се наложи да обменяте информация с подобни органи в други страни.

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) ви дава възможност да правите това.

Гледайте това кратко обяснение:

Видео: Всичко за IMImpeg-4v

Новини

Updates to the Posting of Workers questions

On 30 July 2020, Directive (EU) 2018/957 which amends the Posting of Workers Directive entered into application. To reflect the new rules set out in the Directive, the lists of questions that can be asked through the IMI modules for Posting of Workers have been updated.

Read more »

Consumer Protection Cooperation in IMI

As of 17 January 2020, IMI supports 11 administrative procedures under the new CPC Regulation, helping Consumer Protection authorities and other stakeholders to cooperate in an efficient and user-friendly way. With the implementation of this new area, IMI replaces yet another legacy system, setting the example for IT rationalisation: a single tool for multiple purposes.

Read more »

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.