Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

Domovská stránka

Na základe právnych predpisov o jednotnom trhu majú ľudia a podniky určité práva, pokiaľ ide o pohyb v Európskom hospodárskom priestore na účely práce, štúdia, obchodu atď.

Ak je váš správny orgán zapojený do praktického vykonávania týchto právnych predpisov, je možné, že si vymieňate informácie s podobnými orgánmi v iných krajinách.

Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) vám to umožňuje.

Stručné vysvetlenie ako ponúka toto video:

Video: Všetko o systéme IMImpeg-4v

Správy

Consumer Protection Cooperation in IMI

As of 17 January 2020, IMI supports 11 administrative procedures under the new CPC Regulation, helping Consumer Protection authorities and other stakeholders to cooperate in an efficient and user-friendly way. With the implementation of this new area, IMI replaces yet another legacy system, setting the example for IT rationalisation: a single tool for multiple purposes.

Read more »

Transfer Authorisation of Firearms in IMI

Authorities can now use IMI to notify the trans­fer authori­sation of firearms as well as the prior con­sent issued for the trans­fers to a counter­part in an­other Member State. The new IMI modules are fully oper­ational in all official EU languages.

Read more »

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.