Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

Početna stranica

Prema zakonima jedinstvenog tržišta EU-a pojedinci i poduzetnici imaju određena prava kretanja unutar Europskog gospodarskog prostora radi posla, studiranja, trgovine itd.

Ako je vaše nadležno tijelo uključeno u provedbu tih zakona, možda ćete imati potrebu razmjenjivati informacije sa sličnim tijelima u drugim državama.

To vam omogućuje informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI).

Način rada sustava IMI ukratko je predstavljen videozapisom:

Video: All about IMImpeg-4v

Novosti

Transfer Authorisation of Firearms in IMI

Authorities can now use IMI to notify the trans­fer authori­sation of firearms as well as the prior con­sent issued for the trans­fers to a counter­part in an­other Member State. The new IMI modules are fully oper­ational in all official EU languages.

Read more »

IMI pomaže pri provedbi GDPR-a

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) sada osigurava pravilnu provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) te europskim institucijama i nacio­nal­nim tijelima za zaštitu podataka nudi više­je­zične inter­netske funkcije za razmjenu informacija.

Saznajte viš »

Pristup sustavu IMI

Samo registrirani korisnici mogu pristupiti Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

Sustav izobrazbe o IMI-ju

Sustav izobrazbe omogućuje novim korisnicima upoznavanje s radom u sustavu IMI.

Kako biste se njime mogli koristiti, najprije se morate registrirati.

Još niste registrirani?

Zahtjev za registraciju mora odobriti nacionalni koordinator IMI-ja. Registraciju u IMI-ju mogu zatražiti samo nadležna tijela.