Službene internetske stranice Europske unije Službene internetske stranice EU-a

Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

Knjižnica


Opće informacije

Priručnici

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

Mreža SOLVIT

Izjava o upućivanju u cestovnom prometu

Cestovni promet – Odredbe u vezi s poslovnim nastanom

Cestovni promet – Socijalna pravila

EJN – Europska pravosudna mreža

Politički i pravni dokumenti

Upravna suradnja: područja i pravne osnove

Upravna suradnja u okviru sustava IMI pripada nizu navedenih područja čije su pravne osnove sljedeće:

Godina Područje upravne suradnje Ponuđene vrste razmjene informacija Pravne osnove
2008 Stručne kvalifikacije

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera valjanosti kvalifikacija stručnjaka koji žele raditi u vašoj zemlji

Mehanizam upozoravanja
Upozorenja o ograničenjima i zabranama u skladu s člankom 56.

Obavijesti
Obavješćivanje o novim diplomama za arhitekte i profesije u području zdravstva

Direktiva 2005/36/EZ izmijenjena

Direktivom 2013/55/EU

2009 Usluge

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera valjanosti informacija o stranom poduzetniku ili osobi koja želi ponuditi usluge u vašoj zemlji

Mehanizam upozoravanja 
Upozorenja o aktivnostima pružatelja usluga koje bi mogle ugroziti zdravlje, sigurnost ili okoliš

Obavijesti
Obavješćivanje Komisije i država članica o izmjenama u zakonodavstvu povezanima s pružanjem usluga

Direktiva 2006/123/EZ

Odluka 2009/739/EZ

2011 Upućivanje radnika

Zahtjevi za dostavu informacija
Zahtjevi za informacije o uvjetima zapošljavanja radnika upućenih u vašu zemlju

Obavijesti
Obavješćivanje o činjenicama koje ukazuju na moguće nepravilnosti

Zahtjevi za jedinstveni instrument
Zahtjev drugoj državi članici da obavijesti o odluci o izricanju administrativne sankcije i/ili novčane kazne pružatelju usluga
Zahtjev drugoj državi članici da provede administrativnu sankciju i/ili naplati novčanu kaznu od pružatelja usluga

Direktiva 96/71/EZ
Direktiva 2014/67/EU
2012 Prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima

Spremište podataka
Provjera detalja licencija za prijevoz gotovine preko granice

Uredba (EU) br. 1214/2011
2013 Prava pacijenata

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera „prava na obavljanje profesije” zdravstvenih radnika

Direktiva 2011/24/EU
2013 Mreža SOLVIT
SOLVIT

Obrada predmeta
Obrada pritužbi koje podnose građani i poduzeća o tome kako nacionalna tijela primjenjuju pravo jedinstvenog tržišta

Preporuka 2013/461/EU
2013 E-trgovina
(pilot-projekt)

Zahtjevi za mjere
Obraćanje drugoj državi radi poduzimanja određenih mjera protiv internetskih pružatelja usluga, primjerice u slučaju nepoštovanja zahtjeva za opće informacije na njihovim web-mjestima

Obavijesti
Obavješćivanje o mjeri koju namjeravate poduzeti protiv internetskih pružatelja usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi

Direktiva 2000/31/EZ
2012 Dozvole za strojovođe
(pilot-projekt)

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera valjanosti dozvole za strojovođe; zahtjev za provedbu provjere ili za oduzimanje dozvole

Obavijesti
Obavješćivanje ostalih država članica i Komisije o zahtjevu za provjeru ili oduzimanje dozvole

Provedbena odluka 2014/89/EU
2015 Javna nabava (pilot-projekt)PP

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera informacija i dokumentacije koje dostavljaju ponuditelji iz drugih europskih zemalja

Direktive 2014/24/EU
i 2014/25/EU
2015 Povrat kulturnih predmeta

Zahtjev za dostavu informacija
Utvrđivanje mjesta gdje se nalazi nezakonito izneseni kulturni predmet te utvrđivanje samostalnog posjednika ili nesamostalnog posjednika

Obavijesti
Obavješćivanje o pronalasku nezakonito iznesenog kulturnog predmeta te o pokretanju postupka povrata

Spremište podataka
Provjera zakonodavstva o povratu kulturnih predmeta koje se primjenjuje u drugoj državi članici

Direktiva 2014/60/EU
2016 Europska strukovna iskaznica

Postupanje sa zahtjevima
Obrada zahtjeva za europsku strukovnu iskaznicu koje podnose nositelji stručnih kvalifikacija

Direktiva 2005/36/EZ izmijenjena

Direktivom 2013/55/EU

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/983

2017 Necestovni pokretni strojevi

Postupanje sa zahtjevima
Obrada zahtjeva i razmjena informacija u vezi s EU homologacijama tipa za motore za necestovne pokretne strojeve

Uredba (EU) 2016/1628
2018 GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka

Zahtjev za dostavu informacija
Traženje pomoći od drugih tijela za zaštitu podataka i pružanje pomoći drugim tijelima u prekograničnim slučajevima

Obavijesti
Pružanje informacija u vezi s prekograničnim slučajevima

Uredba (EU) 2016/679
2018/19 Javne isprave

Spremište podataka
Pregledavanje uzoraka isprava koje izdaje druga država članica i primjera krivotvorenih isprava (kolovoz 2018.)

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera vjerodostojnosti javnih isprava koje su dostavili pojedinci i poduzeća (veljača 2019.)

Uredba (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

2020 EJN - European Judicial Network

Requests
To allow EJN contact points to send and respond to requests for cooperation and facilitate coordination of processing of requests for cooperation.

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1253

2022 Road Transport – Posting Declarations

Repository
To check the details of posting declarations submitted by Road transport operators for transport of goods and passengers.

Request
To request documents related to a posting from the Road Transport operator.

Directive (EU) 2020/1057

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2179

2022 Road Transport – Conditions of Establishment

Request
To request documents or information related to the establishment criteria of a road transport operator company.

Regulation (EU) 2020/1055

Regulation (EC) No 1071/2009

2022 Road Transport – Social Rules

Notification
To communicate the social legislation related to road transport.

Request
To request information on national application and interpretation of social legislation related to road transport.

Directive (EU) 2020/1057

Directive 2006/22/EC

Regulation (EC) No 561/2006

2022 Firearms – Refusals

Repository
To consult and record information regarding refusals to grant authorisation to acquire or possess firearms.

Directive (EU) 2021/555

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1423

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1427

Skupovi pitanja, obrasci i popisi u sustavu IMI