Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej Oficjalna strona internetowa UE

Strona jest dostępna w następujących językach:

Publikacje


Informacje ogólne

Pomoce dla użytkowników

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Akty prawne i dokumenty strategiczne

Współpraca administracyjna: obszary i podstawa prawna

Współpraca administracyjna w ramach systemu IMI odbywa się w obszarach wskazanych poniżej wraz z podstawą prawną:

Rok Obszar współpracy administracyjnej Rodzaje oferowanej wymiany informacji Podstawa prawna
2008 Kwalifikacje zawodowe

Wnioski o informacje
Sprawdzanie ważności kwalifikacji osób, które chcą wykonywać swój zawód w Twoim kraju

Mechanizm ostrzegania
Zgłaszanie ograniczeń i zakazów zgodnie z art. 56

Powiadomienia
Powiadamianie o nowych dyplomach wydawanych architektom i pracownikom medycznym

Dyrektywa 2005/36/WE zmieniona

dyrektywą 2013/55/UE

2009 Usługi

Wnioski o informacje
Weryfikowanie informacji dotyczących spółki zagranicznej lub obcokrajowca, którzy chcą świadczyć dany rodzaj usług w Twoim kraju

Mechanizm ostrzegania 
Informowanie o działalności usługodawcy, która może być niebezpieczna dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska naturalnego

Powiadomienia
Informowanie Komisji i państw członkowskich o zmianach w ustawodawstwie w obszarze świadczenia usług

Dyrektywa 2006/123/WE

Decyzja 2009/739/WE

2011 Delegowanie pracowników

Wnioski o informacje
Zwracanie się o informacje dotyczące warunków zatrudnienia pracowników delegowanych w Twoim kraju

Powiadomienia
Informowanie o faktach wskazujących na możliwe nieprawidłowości

Wnioski dotyczące jednolitego tytułu wykonawczego
Zwrócenie się do innego państwa członkowskiego o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na usługodawcę administracyjnej kary lub grzywny
Zwrócenie się do innego państwa członkowskiego o wyegzekwowanie od usługodawcy administracyjnej kary lub grzywny

Dyrektywa 96/71/WE
Dyrektywa 2014/67/UE
2012 Transgraniczny transport gotówki euro

Repozytorium
Sprawdzanie danych zawartych w licencjach na międzynarodowy transport gotówki

Rozporządzenie (UE) nr 1214/2011
2013 Prawa pacjenta

Wnioski o informacje
Sprawdzanie „prawa do wykonywania zawodu” pracownika medycznego

Dyrektywa 2011/24/UE
2013 SOLVIT
SOLVIT

Obsługa spraw
Obsługa skarg składanych przez obywateli i przedsiębiorstwa, dotyczących stosowania przez organy krajowe przepisów z dziedziny jednolitego rynku

Zalecenie 2013/461/UE
2013 Handel elektroniczny
(projekt pilotażowy)

Wnioski o podjęcie działań
Zwracanie się do innego kraju o podjęcie konkretnych działań przeciwko usługodawcy online, w przypadku gdy przykładowo na stronie internetowej nie są respektowane ogólne wymagania dotyczące informacji

Powiadomienia
Zgłaszanie środków, które zamierza się podjąć przeciwko usługodawcom online mającym siedzibę w innym kraju

Dyrektywa 2000/31/WE
2012 Licencje maszynistów kolejowych
(projekt pilotażowy)

Wniosek o informacje
Sprawdzanie ważności licencji maszynisty; wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji

Powiadomienia
Informowanie innych państw członkowskich i Komisji o wniosku o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji

Decyzja wykonawcza 2014/89/UE
2015 Zamówienia publiczne (projekt pilotażowy)PP

Wnioski o informacje
Sprawdzanie informacji i dokumentów przedstawionych przez biorące udział w przetargu firmy z innych krajów europejskich

Dyrektywy 2014/24/UE
i 2014/25/EU
2015 Zwrot dóbr kultury

Wniosek o informacje
Lokalizowanie wyprowadzonych niezgodnie z prawem dóbr kultury oraz określanie tożsamości właściciela/posiadacza

Powiadomienia
Zgłaszanie odnalezienia wyprowadzonych niezgodnie z prawem dóbr kultury i informowanie o rozpoczęciu procedury zwrotu

Repozytorium
Sprawdzanie przepisów dotyczących zwrotu dóbr kultury obowiązujących w innych państwie członkowskim

Dyrektywa 2014/60/UE
2016 EPC – Europejska legitymacja zawodowa

Obsługa wniosków
Obsługa wniosków o europejską legitymację zawodową składanych przez specjalistów

Dyrektywa 2005/36/WE zmieniona

dyrektywą 2013/55/UE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983

2017 Maszyny jezdne nieporuszające się po drogach

Obsługa wniosków
Obsługa wniosków i udostępnianie informacji o homologacji typu UE dla maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach

Rozporządzenie (UE) 2016/1628
2018 GDPR – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Wniosek o informacje
Wnioski o pomoc i udzielanie pomocy przez organy ochrony danych w przypadku spraw transgranicznych

Powiadomienia
Udzielanie informacji w sprawach transgranicznych

Rozporządzenie (UE) 2016/679
2018/19 Dokumenty urzędowe

Repozytorium
Przeglądanie przykładów dokumentów wydanych w innym państwie członkowskim oraz przykładów dokumentów sfałszowanych (sierpień 2018 r.)

Wniosek o informacje
Sprawdzanie autentyczności dokumentów urzędowych składanych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne (luty 2019 r.)

Rozporządzenie (UE) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Zestawy pytań, formularze i różne listy w systemie IMI