An official website of the European Union An official EU website

This page is available in the following languages:

Librerija


Informazzjoni ġenerali

Gwida għall-utent

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Dokumenti legali u ta’ politika

Kooperazzjoni amministrattiva: oqsma u bażijiet legali

Il-kooperazzjoni amministrattiva taħt l-IMI taqa’ f’firxa ta’ oqsma elenkati hawnhekk flimkien mal-bażijiet legali tagħhom:

Sena Oqsma ta' kooperazzjoni amministrattiva Tipi ta’ skambju ta’ informazzjoni offruti Bażijiet legali
2008 Kwalifiki professjonali

Talbiet għall-informazzjoni
Biex tiġi verifikata l-validità tal-kwalifiki għall-professjonisti li jixtiequ jipprattikaw f’pajjiżek

Mekkaniżmu ta' twissija
Biex tinġibed l-attenzjoni dwar ir-restrizzjonijiet u l-projbizzjonijiet skont l-Artikolu 56

Notifiki
Biex jiġu notifikati diplomi ġodda għall-arkitetti u l-professjonijiet tas-saħħa

Direttiva 2005/36/KE emendata bid-

Direttiva 2013/55/UE

2009 Servizzi

Talbiet għall-informazzjoni
Biex tiġi verifikata l-informazzjoni dwar kumpanija jew persuna barranija li tixtieq tipprovdi servizz f’pajjiżek

Mekkaniżmu ta’ twissija 
Biex tiġi mmarkata l-attività ta’ fornitur tas-servizz li jista' jkollha implikazzjonijiet għas-saħħa, is-sigurtà jew l-ambjent

Notifiki
Biex tinforma lill-Kummissjoni u l-Istati Membri b’tibdiliet fil-leġiżlazzjoni dwar il-forniment ta’ servizzi

Direttiva 2006/123/KE

Deċiżjoni 2009/739/KE

2011 Kollokament tal-ħaddiema

Talbiet għall-informazzjoni
Biex tintalab informazzjoni li tikkonċerna l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema kollokati f’pajjiżek

Notifiki
Biex jiġu komunikati fatti li jindikaw irregolaritajiet possibbli

Talbiet ta’ Strument Uniformi
Biex issir talba lil Stat Membru biex jinnotifika deċiżjoni li timponi penali u/jew multa amministrattiva fuq fornitur tas-servizz
Biex issir talba lil Stat Membru biex jirkupra penali u/jew multa amministrattiva mingħand fornitur tas-servizz

Direttiva 96/71/KE
Direttiva 2014/67/UE
2012 Trasport transfruntier ta’ flus euro kontanti

Repożitorju
Biex tiċċekkja d-dettalji tal-liċenzji għat-trasport ta' flus minn pajjiż għal ieħor

Regolament (UE) Nru 1214/2011
2013 Drittijiet tal-pazjenti

Talbiet għall-informazzjoni
Biex jiġi verifikat “id-dritt għall-prattika” ta’ professjonist tas-saħħa

Direttiva 2011/24/UE
2013 SOLVIT
SOLVIT

Immaniġġjar tal-każijiet
Biex jiġu mmaniġġjati l-ilmenti sottomessi miċ-ċittadini u min-negozji li jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-liġi dwar is-Suq Uniku mill-awtoritajiet nazzjonali

Rakkomandazzjoni 2013/461/UE
2013 Kummerċ elettroniku
(proġett pilota)

Talbiet għal miżuri
Biex pajjiż ieħor jintalab jieħu miżuri speċifiċi kontra fornitur tas-servizz online, meta pereżempju, rekwiżiti ta’ informazzjoni ġenerali mhumiex rispettati fis-siti web tagħhom.

Notifiki
Biex tinnotifika dwar miżuri li beħsiebek tieħu kontra fornituri tas-servizzi fuq l-internet f'pajjiż ieħor.

Direttiva 2000/31/KE
2012 Liċenzji tas-sewqan tal-ferrovija
(proġett pilota)

Talbiet ta’ informazzjoni
Biex tiġi verifikata l-validità ta’ liċenzja tas-sewqan ta’ ferrovija; li titlob għal spezzjoni jew għas-sospensjoni ta’ liċenzja

Notifiki
Biex tinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar talba għal spezzjoni jew sospensjoni ta’ liċenzja

Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 2014/89/UE
2015 Akkwist pubbliku (proġett pilota)PP

Talbiet għall-informazzjoni
Biex jiġu verifikati informazzjoni u dokumentazzjoni pprovduti minn kumpaniji tal-akkwist minn pajjiżi Ewropej oħrajn.

Direttivi 2014/24/UE
u 2014/25/UE
2015 Ritorn ta’ oġġetti kulturali

Talbiet ta’ informazzjoni
Biex jiġi lokalizzat oġġett kulturali mneħħi b’mod illegali u biex jiġi identifikat sidu/min qed iżommu

Notifiki
Biex jiġi notifikat li nstab oġġett kulturali mneħħi b’mod illegali u jibdew il-proċeduri ta’ ritorn

Repożitorju
Biex tiġi verifikata l-leġiżlazzjoni applikabbli mar-ritorn ta’ oġġetti kulturali fi Stat Membru ieħor

Direttiva 2014/60/UE
2016 EPC - Karta Professjonali Ewropea

Immaniġġjar tal-applikazzjoni
Biex jiġu proċessati applikazzjonijiet sottomessi minn professjonisti għal Karta Professjonali Ewropea

Direttiva 2005/36/KE emendata bid-

Direttiva 2013/55/UE

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/983

2017 Makkinarju Mobbli Mhux tat-Triq

Immaniġġjar tal-applikazzjoni
Biex jiġu proċessati applikazzjonijiet u skambjata informazzjoni li tikkonċerna l-approvazzjonijiet tat-tip għal magni għal makkinarju mobbli mhux tat-triq

Regolament (UE) 2016/1628
2018 GDPR - Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

Talbiet ta’ informazzjoni
Biex tintalab u tiġi provduta assistenza minn awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data oħrajn fil-kontest ta’ każijiet transfruntieri

Notifiki
Biex tiġi provduta informazzjoni li tikkonċerna każijiet transfruntieri

Regolament (UE) 2016/679
2018/19 Dokumenti Pubbliċi

Repożitorju
Biex jiġu konsultati dokumenti kampjuni maħruġin minn Stat Membru ieħor u eżempji ta’ dokumenti falsifikati (Awwissu 2018)

Talbiet ta’ informazzjoni
Biex tiġi verifikata l-awtentiċità tad-dokumenti pubbliċi sottomessi min-negozji u mill-individwi (Frar 2019)

Regolament (UE) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Settijiet ta’ mistoqsijiet, formoli u listi użati fl-IMI