Ste na enem od uradnih spletišč EU Ste na uradnem spletišču EU

Stran je na voljo v naslednjih jezikih:

Knjižnica


Splošne informacije

Priročniki za uporabnike

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Politični in pravni dokumenti

Upravno sodelovanje: področja in pravna podlaga

Upravno sodelovanje po sistemu IMI se nanaša na tu navedena področja in pravne akte:

Leto Področje upravnega sodelovanja Vrsta izmenjave informacij Pravna podlaga
2008 Poklicne kvalifikacije

Zahtevki za informacije
Preverjanje veljavnosti kvalifikacij strokovnjakov, ki želijo opravljati poklicno dejavnost v vaši državi

Mehanizem opozarjanja
Opozarjanje na omejitve in prepovedi v skladu s členom 56

Notifikacije
Obveščanje o novih diplomah za arhitekte in zdravstvene poklice

Direktiva 2005/36/EC, ki jo je spremenila

Direktiva 2013/55/EU

2009 Storitve

Zahtevki za informacije
Preverjanje informacij o tujem podjetju ali posamezniku, ki želi opravljati storitveno dejavnost v vaši državi

Mehanizem opozarjanja 
Opozarjanje na dejavnost ponudnika storitve, ki bi lahko škodila zdravju, varnosti in okolju

Notifikacije
Obveščanje Komisije in držav članic o spremembah zakonodaje v zvezi z opravljanjem storitev

Direktiva 2006/123/ES

Sklep 2009/739/ES

2011 Napotitev delavcev

Zahtevki za informacije
Preverjanje informacij o zaposlitvenih pogojih delavcev, ki so napoteni na delo v vašo državo

Notifikacije
Sporočanje dejstev o možnih nepravilnostih

Zahtevki enotnega izvršilnega naslova
Prošnja drugi državi članici, naj notificira odločbo, ki ponudniku storitve nalaga upravno kazen in/ali globo
Prošnja drugi državi članici, naj od ponudnika storitve izterja upravno kazen in/ali globo

Direktiva 96/71/EC
Direktiva 2014/67/EU
2012 Čezmejni prevoz evrske gotovine

Podatkovno skladišče
Preverjanje licenc za prevoz gotovine čez mejo

Uredba (EU) št. 1214/2011
2013 Pravice pacientov

Zahtevki za informacije
Preverjanje „pravice do opravljanja poklica‟ zdravstvenih delavcev

Direktiva 2011/24/EU
2013 SOLVIT
SOLVIT

Reševanje pritožb
Reševanje pritožb državljanov in podjetij v zvezi z uporabo prava enotnega trga v nacionalnih organih

Priporočilo 2013/461/EU
2013 E-poslovanje
(pilotni projekt)

Zahtevki za ukrepanje
Prošnja drugi državi, naj uvede posebne ukrepe proti ponudniku spletne storitve, ker na primer ne izpolnjuje zahtev glede splošnih informacij na svojem spletišču

Notifikacije
Obveščanje o ukrepih, ki jih nameravate uvesti proti ponudnikom spletnih storitev s sedežem v drugi državi

Direktiva 2000/31/ES
2012 Dovoljenja za strojevodje
(pilotni projekt)

Zahtevki za informacije
Preverjanje veljavnosti dovoljenja za strojevodje, prošnja za izvedbo inšpekcijskega pregleda ali za začasni preklic dovoljenja

Notifikacije
Obveščanje držav članic in Komisije o zahtevku za inšpekcijski pregled ali začasni preklic dovoljenja

Izvedbeni sklep 2014/89/EU
2015 Javno naročanje (pilotni projekt)PP

Zahtevki za informacije
Preverjanje informacij in dokumentacije, ki jih predložijo ponudniki iz drugih evropskih držav

Direktivi: 2014/24/UE
in 2014/25/EU
2015 Vračanje predmetov kulturne dediščine

Zahtevki za informacije
Iskanje protipravno odstranjenega predmeta kulturne dediščine in identificiranje imetnika

Notifikacije
Obveščanje o najdbi protipravno odstranjenega predmeta kulturne dediščine in začetku postopka vračanja

Podatkovno skladišče
Preverjanje veljavne zakonodaje o vračanju predmetov kulturne dediščine v drugi državi članici

Direktiva 2014/60/EU
2016 EPC – evropska poklicna izkaznica

Obravnava vlog
Obravnavanje vlog za evropsko poklicno izkaznico, ki jih predložijo strokovnjaki

Direktiva 2005/36/EC, ki jo je spremenila

Direktiva 2013/55/EU

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/983

2017 Necestna mobilna mehanizacija

Obravnava vlog
Obravnavanje vlog in izmenjava informacij v zvezi z EU-homologacijo za motorje v necestni mobilni mehanizaciji

Uredba (EU) 2016/1628
2018 GDPR – splošna uredba o varstvu podatkov

Zahtevki za informacije
Prošnja za pomoč in pomoč drugim organom za varstvo podatkov pri čezmejnih zadevah

Notifikacije
Dajanje informacij v zvezi s čezmejnimi zadevami

Uredba (EU) 2016/679
2018/19 Javne listine

Podatkovno skladišče
Seznanjanje z vzorci listin, izdanih v drugi državi članici, in primeri ponarejenih listin (avgust 2018)

Zahtevki za informacije
Preverjanje avtentičnosti javnih listin, ki jih predložijo podjetja in posamezniki (februar 2019)

Uredba (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Vprašanja, obrazci in seznami v sistemu IMI