Et officielt EU-website Et officielt EU-website

Siden findes på følgende sprog:

Bibliotek


Generelle oplysninger

Brugervejledninger

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Politiske og juridiske dokumenter

Administrativt samarbejde: områder og retsgrundlag

Det administrative samarbejde i IMI hører under en række forskellige områder, som er opført her sammen med deres retsgrundlag:

År Område for det administrative samarbejde Typer af informationsudveksling Retsgrundlag
2008 Erhvervsmæssige kvalifikationer

Forespørgsel
Tjek, om fagfolk, der vil udøve et erhverv i dit hjemland, har gyldige kvalifikationer

Advarselsordning
Advar om forbud eller restriktioner i overensstemmelse med artikel 56

Meddelelser
Giv meddelelse om nye eksamensbeviser for arkitekter og sundhedserhverv

Direktiv 2005/36/EC ændret ved

Direktiv 2013/55/EU

2009 Tjenesteydelser

Forespørgsel
Tjek oplysninger om en udenlandsk virksomhed eller borger, som vil tilbyde tjenesteydelser i dit hjemland

Advarselsordning 
Advar om en tjenesteyders aktiviteter, der kunne have sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssige implikationer

Meddelelser
Underret Kommissionen og EU-landene om ændringer i lovgivningen om udbud af tjenester

Direktiv 2006/123/EC

Afgørelse 2009/739/EC

2011 Udstationering af arbejdstagere

Forespørgsel
Anmod om information om ansættelsesvilkårene for arbejdstagere, der er udstationeret i dit land

Meddelelser
Informér om konkrete forhold, der tyder på, at der er begået uregelmæssigheder

Ensartet instrument – forespørgsler
Anmod et andet medlemsland om meddelelse af en afgørelse om en administrativ sanktion og/eller bøde pålagt en tjenesteyder
Anmod et andet medlemsland om at inddrive en administrativ sanktion og/eller bøde fra en tjenesteyder

Direktiv 96/71/EC
Direktiv 2014/67/EU
2012 Transport af eurokontanter på tværs af grænserne

Fortegnelse
Tjek tilladelser til at transportere kontanter over grænserne

Forordning (EU) No 1214/2011
2013 Patientrettigheder

Forespørgsel
Tjek, om sundhedspersonale har "ret til at praktisere"

Direktiv 2011/24/EU
2013 SOLVIT
SOLVIT

Sagsbehandling
Behandling af klager indgivet af borgere eller virksomheder vedrørende nationale myndigheders anvendelse af lovgivningen for det indre marked

Henstilling 2013/461/EU
2013 E-handel
(pilotprojekt)

Anmodninger om foranstaltninger
Bed et andet land om at træffe specifikke foranstaltninger over for en onlineudbyder af tjenester, f.eks. hvis vedkommende ikke overholder generelle informationskrav på sit website.

Meddelelser
Send en meddelelse om forholdsregler, I vil træffe over for onlineudbydere af tjenester i et andet land.

Direktiv 2000/31/EC
2012 Lokomotivførerlicenser
(pilotprojekt)

Forespørgsler
Tjek gyldigheden af en lokomotivførerlicens. Anmod om kontrol og/eller suspendering af licens.

Meddelelser
Underret de andre EU-lande og Kommissionen om en anmodning om kontrol eller suspendering af en licens.

Gennemførelsesafgørelse 2014/89/EU
2015 Offentlige udbud
(pilotprojekt)
PP

Forespørgsel
Tjek oplysninger og dokumentation fra indkøbsvirksomheder fra andre europæiske lande.

Direktiv 2014/24/UE
og 2014/25/EU
2015 Tilbagelevering af kulturgoder

Forespørgsler
Find en kulturgenstand, som er fjernet på ulovlig vis, og besidderens eller indehaverens identitet

Meddelelser
Giv meddelelse om, at en kulturgenstand, som er fjernet på ulovlig vis, er blevet fundet, og at proceduren for tilbagelevering er sat i gang

Fortegnelse
Tjek den gældende lovgivning om tilbagelevering af kulturgoder i et andet medlemsland

Direktiv 2014/60/UE
2016 EPC - det europæiske erhvervspas

Behandling af ansøgninger
Behandl erhvervsudøveres ansøgninger om det europæiske erhvervspas

Direktiv 2005/36/EC ændret ved

Direktiv 2013/55/EU

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/983

2017 Mobile ikke-vejgående maskiner

Behandling af ansøgninger
Behandl ansøgninger, og del oplysninger om EU-typegodkendelser af motortyper i mobile ikke-vejgående maskiner

Forordning (EU) 2016/1628
2018 GDPR – Den generelle forordning om databeskyttelse

Forespørgsler
Anmod om hjælp fra og yd bistand til andre databeskyttelsesmyndigheder i forbindelse med grænseoverskridende sager

Meddelelser
Giv information om grænseoverskridende sager

Forordning (EU) 2016/679
2018/19 Offentlige dokumenter

Fortegnelse
Se eksempler på dokumenter udstedt af andre medlemslande og eksempler på forfalskede dokumenter (august 2018)

Forespørgsler
Kontrollér, om offentlige dokumenter indsendt af virksomheder eller enkeltpersoner er ægte (februar 2019)

Forordning (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC, amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Spørgsmål, formularer og lister, der bruges i IMI