Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal Hivatalos EU-webhely

Ez az oldal az alábbi nyelveken érhető el:

Dokumentumtár


Általános információk

Felhasználói útmutatók

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Szakpolitikai és jogi dokumentumok

Igazgatási együttműködés: területek és jogalapok

Az IMI rendszer keretében végzett igazgatási együttműködés területei és jogalapjai a következők:

Év Az igazgatási együttműködés területe Az információcseréhez biztosított szolgáltatások Jogalap
2008 Szakmai képesítések

Információkérés
adott tagországban szakmai tevékenységet folytatni kívánó szakemberek más tagországban szerzett képesítésének ellenőrzéséhez

Riasztási mechanizmus
a korlátozásoknak és tilalmaknak az 56. cikk szerinti jelzéséhez

Értesítések
az építészmérnökök és egészségügyi szakemberek részére kibocsátott új oklevelekkel kapcsolatban

A 2005/36/EK irányelv, illetve az azt módosító

2013/55/EU irányelv

2009 Szolgáltatások

Információkérés
adott tagországban szolgáltatást nyújtani kívánó külföldi vállalatokkal vagy személyekkel kapcsolatos információk ellenőrzéséhez

Riasztási mechanizmus 
az egészségre, biztonságra vagy a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő szolgáltatási tevékenységek jelzésére

Értesítések
az Európai Bizottság és a többi tagállam tájékoztatásához a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogszabályok módosításakor

2006/123/EK irányelv

2009/739/EK határozat

2011 Munkavállalók kiküldetése

Információkérés
adott célországba kiküldött munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó feltételek ellenőrzéséhez

Értesítések
esetleges szabálytalanságokra utaló tények közléséhez

Megkeresések egységes okirat révén
másik tagállam felkérése arra, hogy egy közigazgatási szankciót megállapító és/vagy bírságot kiszabó határozatot küldjön meg az érintett szolgáltatónak,
másik tagállam felkérése arra, hogy egy szolgáltatóra megállapított közigazgatási szankciót érvényesítsen és/vagy bírságot hajtson be.

96/71/EK irányelv
2014/67/EU irányelv
2012 Eurókészpénz határon átnyúló szállítása

Adattár
az országok közötti készpénzszállításra jogosító engedélyek adatainak ellenőrzéséhez

1214/2011/EU rendelet
2013 Betegjogok

Információkérés
egészségügyi szakemberek vonatkozásában a szakma gyakorlásához való jogok ellenőrzéséhez

2011/24/EU irányelv
2013 SOLVIT
SOLVIT

Problémamegoldás
a nemzeti hatóságok gyakorlatában az egységes piacra vonatkozó rendelkezések alkalmazását kifogásoló, polgárok és vállalkozások által benyújtott panaszok kezeléséhez

2013/461/EU ajánlás
2013 E-kereskedelem
(kísérleti projekt)

Intézkedések meghozatalára irányuló kérések
más országok felkérése arra, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak online szolgáltatókkal szemben, például akkor, ha a szolgáltató webhelye nem felel meg az általános adatszolgáltatási követelményeknek

Értesítések
olyan intézkedések bejelentéséhez, melyeket a tagországok más országban székhellyel rendelkező internetes

2000/31/EK irányelv
2012 Mozdonyvezetői engedélyek
(kísérleti projekt)

Információkérés
a mozdonyvezetői engedélyek érvényességének ellenőrzéséhez; ellenőrzés elvégzésének, illetve mozdonyvezetői engedély felfüggesztésének kérelmezéséhez

Értesítések
az Európai Bizottság és a többi tagállam tájékoztatásához ellenőrzés elvégzésének, illetve mozdonyvezetői engedély felfüggesztésének kérelmezéséről

2014/89/EU végrehajtási határozat
2015 Közbeszerzés (kísérleti projekt)PP

Információkérés
a közbeszerzési eljárásokban részt vevő, más európai országokban székhellyel rendelkező cégek által benyújtott információk és dokumentumok hitelességének ellenőrzéséhez

2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
2015 Kulturális javak visszaszolgáltatása

Információkérés
a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak helyének és tulajdonosának/birtokosának beazonosításához

Értesítések
a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak pontos helyét és a visszaszolgáltatási eljárás elindítását illetően

Adattár
az egyes tagállamokban a kulturális javak visszaszolgáltatására alkalmazandó jogszabályok tanulmányozásához

2014/60/EU irányelv
2016 EPC – európai szakmai kártya

Kérelemkezelés
az európai szakmai kártya iránti kérelmek feldolgozásához

A 2005/36/EK irányelv, illetve az azt módosító

2013/55/EU irányelv

(EU) 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet

2017 Nem közúti mozgó gépek

Kérelemkezelés
a nem közúti mozgó gépek motorjainak típusjóváhagyására vonatkozó információk cseréjéhez és a kérelmek feldolgozásához

(EU) 2016/1628 rendelet
2018 Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Információkérés
több országra kiterjedő ügyekben az adatvédelmi hatóságok közötti segítségnyújtáshoz és információcseréhez

Értesítések
a több országra kiterjedő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz

(EU) 2016/679 rendelet
2018/19 Közokiratok

Adattár
a más tagállamokban kibocsátott okiratmintákba és hamisítványpéldákba való betekintéshez (2018 augusztusától)

Információkérés
a vállalkozások és magánszemélyek által benyújtott közokiratok valódiságának ellenőrzéséhez (2019 februárjától)

(EU) 2016/1191 rendelet
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Kérdéscsoportok, űrlapok és listák az IMI rendszerben