Službene internetske stranice Europske unije Službene internetske stranice EU-a

Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

O sustavu IMI


Što je IMI?

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) siguran je višejezični internetski alat koji olakšava razmjenu informacija među javnim tijelima uključenima u provedbu prava EU-a u praksi.

IMI pomaže javnim tijelima da ispune obveze u pogledu prekogranične administrativne suradnje u više područja politike jedinstvenog tržišta.

IMI zasad podržava 67 različitih postupaka administrativne suradnje u 17 različitih područja politike. Osim toga, može se na jednostavan način prilagoditi radi potpore dodatnim područjima politike.

Uspješno je osuvremenio prekograničnu administrativnu suradnju i osigurava funkcioniranje jedinstvenog tržišta u praksi. Iako su nacionalna javna tijela krajnji korisnici sustava IMI, najveću korist od te poboljšanje suradnje imaju poduzeća i građani.

Ključne činjenice i podaci

 • Komisija razvija IMI u bliskoj suradnji s državama članicama.
 • Informacije su prvi put razmijenjene 2008. Ukupni broj svih razmjena putem sustava IMI veći je od 207 000.
 • Broj zahtjeva za informacije u sustavu IMI povećao se s 30 mjesečno 2008. na više od 1500 mjesečno 2019.
 • Uredbom IMI, koja je donesena 2012., utvrđeni su područje primjene sustava IMI, uloge i odgovornosti različitih sudionika te pravila za obradu osobnih podataka.
 • Program za izdavanje europskih strukovnih iskaznica (EPC), pokrenut 2016., prvi je potpuno internetski postupak na razini EU-a kojim se ubrzava priznavanje stručnih kvalifikacija.
 • U siječnju 2020. IMI-jem je zamijenjen prethodni alat za potporu Mreži za suradnju u zaštiti potrošača. To je dodatan doprinos racionalizaciji informatičkih alata koje osigurava Komisija.
  Provedba IMI-ja u tom novom području politike povezala je više od 300 tijela za zaštitu potrošača te je njome obuhvaćeno 25 direktiva i uredbi.
 • Registrirano je više od 12 000 tijela s više od 35 000 korisnika.

Vrste razmjene informacija koje nudi IMI

IMI nudi najuobičajenije postupke za administrativnu suradnju:

 • Zahtjevi u sustavu IMI razmjene su između dvaju nadležnih tijela.
 • Obavijesti i upozorenja u sustavu IMI razmjene su između više sudionika prilikom kojih države članice dijele informacije s drugim državama članicama i/ili Komisijom.
 • Spremišta sustava IMI tijelima omogućuju razmjenu informacija povezanih s određenim područjem politike u centraliziranoj bazi podataka.
 • Javno sučelje vanjskim sudionicima omogućuje komunikaciju s nadležnim tijelima registriranima u sustavu IMI (npr. slanje predmeta mreže SOLVIT i zahtjeva za izdavanje europske strukovne iskaznice).

Prednosti upotrebe sustava IMI

 • IMI je dostupan na svim jezicima Europske unije. Unaprijed su prevedeni standardiziran dio sadržaja, pitanja, odgovori, poruke i polja na obrascima. Usto je dostupno i automatizirano prevođenje informacija unesenih u obliku slobodnog teksta.
 • Mogućnost višejezičnog pretraživanja tijelima olakšava pronalaženje ekvivalentnih tijela u drugim zemljama EGP-a.
 • IMI je fleksibilan i može se prilagoditi svakoj nacionalnoj administrativnoj strukturi: centraliziranoj, decentraliziranoj ili bilo kojoj vrsti strukture između tih krajnosti.
 • Razmjena informacija putem sustava IMI u potpunosti je sigurna, a podaci su zaštićeni.
 • Svi korisnici mogu koristiti postojeću mrežu nacionalnih koordinatora sustava IMI za obuku i podršku.
 • Upotrebom sustava IMI ne stvaraju se informacijski troškovi za države članice.

Potpora sustavu IMI

Sustav IMI, koji su zajedno razvile Komisija i nacionalne uprave, financiran je uglavnom programima IDABCISA.

Obratite nam se za detaljnije informacije povezane s time kako bi se sustavom IMI mogla olakšati upravna suradnja u području vašeg interesa.

Pristup sustavu IMI

Samo registrirani korisnici mogu pristupiti Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

Sustav izobrazbe o IMI-ju

Sustav izobrazbe omogućuje novim korisnicima upoznavanje s radom u sustavu IMI.

Kako biste se njime mogli koristiti, najprije se morate registrirati.

Još niste registrirani?

Zahtjev za registraciju mora odobriti nacionalni koordinator IMI-ja. Registraciju u IMI-ju mogu zatražiti samo nadležna tijela.