Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

IMI tutvustus


Mis on IMI?

Siseturu infosüsteem (IMI) on mitmekeelne ja turvaline veebipõhine vahend, mis võimaldab teabevahetust kõigi ametiasutuste vahel, kes on seotud ELi õiguse praktilise rakendamisega.

IMI aitab ametiasutustel täita kohustust teha mitmesugustes ühtse turu poliitikavaldkondades piiriülest halduskoostööd.

Praeguseks toetab IMI 67 halduskoostöömenetlust 17 eri poliitikavaldkonnas. IMI saab kohandada uute poliitikavaldkondade toetamiseks ning selleks on vaja vaid väikesi muudatusi, kui neidki.

Tänu IMI-le on piiriülene halduskoostöö nüüdisaegne, mis tagab ühtse turu toimimise tegelikes oludes. Kuigi IMI lõppkasutajad on riiklikud ametiasutused, saavad tihedamast koostööst kasu eelkõige ettevõtjad ja kodanikud.

Peamised faktid ja arvud

 • IMI töötas välja komisjon tihedas koostöös liikmesriikidega.
 • Esimest korda vahetati IMI kaudu teavet 2008. aastal. IMI vahendusel on saadetud rohkem kui 207 000 päringut.
 • IMI päringute maht on kasvanud 30 päringult kuus 2008. aastal kuni rohkem kui 1500 päringuni kuus 2019. aastal.
 • 2012. aastal vastu võetud IMI määruses on määratud kindlaks IMI kasutusvaldkonnad, eri osalejate rollid ja vastutus ning isikuandmete töötlemise normid.
 • 2016. aastal kasutusele võetud Euroopa kutsekaart (EPC) on esimene täielikult veebipõhine ELi-ülene süsteem, mis kiirendab kutsekvalifikatsioonide tunnustamist.
 • 2020. aasta jaanuaris asendas IMI eelmise tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku toetamise vahendi. Tänu sellele on komisjoni pakutavad IT-vahendid veelgi otstarbekamad.
  IMI kasutuselevõtt selles uues poliitikavaldkonnas ühendab rohkem kui 300 tarbijaametit, hõlmates 25 direktiivi ja määrust.
 • Praegu on süsteemis registreerunud rohkem kui 12 000 asutust, milles on üle 35 000 registreeritud kasutaja.

IMI kaudu vahetatava teabe liigid

IMI funktsioonid hõlmavad kõiki tavapäraseid halduskoostöömenetlusi.

 • IMI päringud on üks-ühele teabevahetus kahe pädeva ametiasutuse vahel.
 • IMI teated ja hoiatused on üks-mitmele teabevahetus, kus üks liikmesriik jagab teavet teistele liikmesriikidele ja/või komisjonile.
 • IMI andmehoidlad aitavad ametiasutustel anda keskandmebaasis teavet konkreetse poliitikavaldkonna kohta.
 • Avalik rakendus võimaldab välistel osalejatel suhelda IMIs registreeritud pädevate ametiasutustega (nt SOLVITi juhtumite esitamine ja Euroopa kutsekaardi taotlused).

IMI kasutamise eelised

 • IMI saab kasutada kõigis ELi keeltes. Standardsisu, -küsimuste, -vastuste, -teadete ja -vormide väljade tõlked on juba olemas. Vaba tekstiga teadete tõlkimiseks saab kasutada masintõlget.
 • Mitmekeelne otsingufunktsioon aitab ametiasutustel leida kolleege teistest EMP riikidest.
 • IMI on paindlik süsteem, mida on võimalik kohandada vastavalt igale riiklikule haldusstruktuurile: tsentraliseeritud, täielikult detsentraliseeritud või vahepealne struktuur.
 • IMI on täiesti turvaline ja tagatud andmekaitsega teabevahetussüsteem.
 • Riiklike IMI koordinaatorite võrgustiku vahendusel pakutakse kõigile kasutajatele koolitusi ja tugiteenuseid.
 • IMI kasutamisega ei kaasne liikmesriikidele mingeid IT-kulusid.

IMI avaldab tänu

IMI on loodud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide koostöös ning seda rahastatakse peamiselt programmide IDABC ja ISA raames.

Kui soovite täpsemalt hinnata, kuidas IMI võiks tõhustada halduskoostööd teie tegevusvaldkonnas, siis võtke meiega ühendust.

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.