Mjere Komisije

Komisija trenutačno iznosi planove za stvaranje unije tržišta kapitala kako bi malim poduzećima olakšala prikupljanje sredstava te privukla više ulaganja u Europu. Osim toga, zahvaljujući jedinstvenom digitalnom tržištu digitalizirat će se slobode jedinstvenog tržišta EU-a, uključujući pravila EU-a za telekomunikacijske usluge, autorska prava, zaštitu podataka i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom.

Više o uniji tržišta kapitala

Više o jedinstvenom digitalnom tržištu

Usluge od općeg interesa

Ciljevi
  • donijeti propise kojima se potiče slobodno kretanje robe i usluga te povećati konkurentnost
  • ukloniti prepreke trgovini unutar EU-a i spriječiti stvaranje novih
  • promicati poticajno poslovno okruženje prilagođeno potrošačima na temelju transparentnih, jednostavnih i dosljednih pravila koja nude jasan pravni okvir