Euroopan unionin virallinen verkkosivusto EU:n virallinen verkkosivusto

Tämä sivu on saatavana seuraavilla kielillä:

Tietoa IMIstä


Mikä IMI on?

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) on suojattu monikielinen verkkojärjestelmä, jolla eri maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä.

IMIä käytetään useilla sisämarkkinalainsäädännön aloilla, joilla edellytetään viranomaisten yhteistyötä yli kansallisten rajojen.

IMI-järjestelmää käytetään tätä nykyä 67 hallinnollisessa yhteistyömenettelyssä 17 lainsäädäntöalalla, ja sitä voidaan helposti mukauttaa yhä uusille aloille.

IMI on uudistanut tehokkaasti maiden välistä viranomaisyhteistyötä ja parantanut sisämarkkinoiden toimintaa käytännössä. Vaikka järjestelmää käyttävät lähinnä kansalliset viranomaiset, siitä hyötyvät viime kädessä tavalliset yritykset ja kansalaiset.

Faktoja ja numerotietoja

 • IMI-järjestelmän on kehittänyt Euroopan komissio tiiviissä yhteistyössä EU-maiden kanssa.
 • Ensimmäinen tiedonvaihto IMIssä tapahtui vuonna 2008, ja sen jälkeen järjestelmään on kirjattu yhteensä yli 207 000 tiedonvaihtotapahtumaa.
 • IMI-tietopyyntöjen määrä kasvaa koko ajan: vuonna 2008 lähetettiin 30 pyyntöä/kuukausi, mutta vuonna 2019 jo yli 1500 pyyntöä/kuukausi.
 • Lokakuussa 2012 annetussa IMI-asetuksessa vahvistetaan IMIn käyttöalueet, eri toimijoiden tehtävät ja vastuualueet sekä henkilötietojen käsittelyperiaatteet.
 • Ensimmäinen kokonaan verkossa hoidettava EU:n laajuinen menettely luotiin vuonna 2016 eurooppalaista ammattikorttia (EPC) varten. Se nopeuttaa huomattavasti ammattipätevyyden tunnustamista muissa EU-maissa.
 • Tammikuussa 2020 kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto alkoi käyttää IMIä aiemman viestintäjärjestelmänsä sijasta.
  IMI on nyt yli 300 kuluttajaviranomaisen käytettävissä 25 EU-säädöksen soveltamisen yhteydessä.
 • IMIin on rekisteröitynyt yhteensä yli 12 000 viranomaista ja yli 35 000 käyttäjää.

Tiedonvaihtoa monin eri tavoin

IMI-järjestelmä tarjoaa välineet yleisimpiin hallinnollisen yhteistyön menettelyihin:

 • IMI-pyyntöjen avulla kaksi viranomaista viestii keskenään.
 • IMI-ilmoitusten ja -varoitusten avulla yksi viranomainen viestii useille viranomaisille ja EU-maat voivat jakaa tietoa muille EU-maille ja/tai Euroopan komissiolle.
 • IMI-tietokantojen avulla viranomaiset voivat tallentaa ja jakaa keskenään tiettyyn lainsäädäntöalaan liittyviä tietoja.
 • IMIn julkisen käyttöliittymän avulla kansalaiset, yritykset ja muut ulkopuoliset toimijat voivat viestiä IMIin rekisteröityneiden viranomaisten kanssa (esim. SOLVIT-tapausten ja EPC-hakemusten käsittelyn yhteydessä).

IMIn käytön edut

 • IMIä voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Vakiomuotoiset kysymykset, vastaukset, viestit ja verkkolomakkeiden kentät on käännetty kaikille kielille. Vapaamuotoista tekstiä varten on konekäännöstoiminto.
 • Monikielinen hakutoiminto auttaa käyttäjiä löytämään tarvittavan viranomaisen eri maista.
 • IMI on joustava ja palvelee erilaisia kansallisia hallintorakenteita, olipa kyseessä keskushallinto, hajautettu hallinto tai näiden yhdistelmä.
 • Tietojenvaihto on IMIssä täysin suojattua, ja tietosuoja on taattu.
 • IMI-käyttäjien apuna on kansallisten IMI-koordinaattorien verkosto, joka antaa koulutusta ja käyttötukea.
 • IMIn käytöstä ei aiheudu EU-maille tietotekniikkaan liittyviä kustannuksia.

IMIn rahoitus

IMI on kehitetty komission ja EU-maiden yhteistyönä. Sen pääasialliset rahoituslähteet ovat IDABC- ja ISA-ohjelmat..

Jos haluat arvioida, miten IMIä voisi hyödyntää oman alasi hallinnollisessa yhteistyössä, ota yhteyttä komissioon sähköpostitse.

Siirry IMIin

IMI-järjestelmää voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

IMIn harjoitteluversio

Uudet käyttäjät voivat tutustua IMI-järjestelmään erillisen harjoitteluversion avulla.

Myös sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

IMI-järjestelmään voivat rekisteröityä vain toimivaltaiset viranomaiset. Rekisteröitymisen hyväksyy kansallinen IMI-koordinaattori.