Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

O systému IMI


Co je IMI?

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) je bezpečný, mnohojazyčný online nástroj, který usnadňuje výměnu informací mezi veřejnými orgány zapojenými do praktického provádění práva EU.

IMI pomáhá orgánům plnit jejich povinnosti týkající se přeshraniční spolupráce v řadě oblastí politiky jednotného trhu.

V současné době IMI umožňuje provádění 67 postupů správní spolupráce v 17 různých oblastech politiky EU. Systém IMI lze s minimálním úsilím rozšiřovat a upravovat, aby se dal využívat pro další oblasti.

Jeho prostřednictvím se podařilo modernizovat přeshraniční administrativní spolupráci a přispívá i k tomu, že jednotný trh funguje v praxi. Ačkoli jsou koncovými uživateli systému IMI orgány veřejné moci v členských státech, z této vyspělejší spolupráce těží podniky i občané.

Hlavní fakta a čísla

 • IMI vytvořila Evropská komise v úzké spolupráci s členskými státy.
 • První výměna informací proběhla v roce 2008. Celkový počet všech informačních výměn uskutečněných přes systém IMI přesahuje 207 000.
 • Objem žádostí o informace zaslaných přes IMI vzrostl od roku 2008 z 30 měsíčně na více než 1500 (2019).
 • Oblast působnosti systému IMI, úlohu a povinnosti jednotlivých aktérů a pravidla pro nakládání s osobními údaji stanoví nařízení o systému IMI přijaté v roce 2012.
 • Prvním online postupem pro celou EU, který je plně realizován online, je postup, jehož předmětem je evropský profesní průkaz (EPC). Urychluje uznávání odborných kvalifikací a do systému přibyl v roce 2016.
 • V lednu 2020 nahradil systém IMI předchozí nástroj používaný na podporu sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, čímž dále přispěl k racionalizaci nástrojů IT poskytovaných Komisí.
  Implementace systému IMI v této nové oblasti politiky propojuje více než 300 spotřebitelských orgánů – v jazyce legislativy 25 směrnic a nařízení.
 • V současné době je v systému registrováno více než 12 000 orgánů a přes 35 000 uživatelů.

Typy výměn informací, které IMI umožňuje

Systém pokrývá nejběžnější postupy správní spolupráce:

 • Žádosti zasílané přes systém IMI jsou individuální výměny údajů mezi dvěma příslušnými orgány.
 • Oznámení zasílaná přes systém IMI se využívají v situacích, kdy chce jeden členský stát sdílet informace s ostatními členskými státy a/nebo s Komisí.
 • Úložiště IMI umožňují orgánům sdílet informace týkající se konkrétní oblasti politiky prostřednictvím centralizovaných databází.
 • Veřejné rozhraní systému umožňuje externím subjektům komunikovat s příslušnými orgány registrovanými v systému IMI (např. ohledně případů pro síť SOLVIT či žádostí o evropský profesní průkaz).

Výhody využívání IMI

 • Funguje ve všech úředních jazycích EU. Standardizovaný obsah, předem formulované a přeložené otázky a odpovědi, zprávy a formuláře. Kromě toho je k dispozici strojový překlad, který lze využít k překladu libovolného textu.
 • Vícejazyčné vyhledávání pomáhá orgánům vyhledávat protějšky v jiných zemích EHP.
 • Systém IMI je flexibilní a lze jej využívat pro všechny typy vnitrostátní správní struktury: centralizovanou, zcela decentralizovanou a vše mezi tím.
 • Výměna informací prostřednictvím systému IMI je zabezpečená a zajišťuje ochranu údajů.
 • Všichni uživatelé mohou využívat sítě národních koordinátorů IMI, kteří zajišťují školení a podporu.
 • Používáním IMI nevznikají členským státům žádné náklady spojené s IT infrastrukturou.

O projektu IMI

Systém IMI byl vytvořen společně Evropskou komisí a orgány členských států. Financován je především z programů pro interoperabilní poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům (IDABC) a programů pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA).

Pokud máte zájem o podrobnější posouzení toho, jak by IMI mohlo usnadnit administrativní spolupráci v nějaké konkrétní tematické oblasti, kontaktuje nás.

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé. (IMI).

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.