Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne Oficiāla ES tīmekļa vietne

Šī lapa ir pieejama šādās valodās:

Par IMI


Kas ir IMI?

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI) ir droša elektroniska sistēma, kas darbojas dažādās valodās un atvieglo informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm, kas iesaistītas ES tiesību aktu praktiskajā īstenošanā.

IMI palīdz iestādēm pildīt pārrobežu administratīvās sadarbības pienākumu daudzās vienotā tirgus politikas jomās.

Pašlaik IMI palīdz īstenot 67 administratīvās sadarbības procedūras 17 dažādās politikas jomās. Ar minimālām (vai pat nekādām) izstrādes izmaksām IMI var pielāgot jebkuras politikas jomas atbalstam.

Sistēma ir sekmīgi modernizējusi pārrobežu administratīvo sadarbību un nodrošinājusi vienotā tirgus darbību uz vietas. Lai arī IMI galalietotājas ir valstu iestādes, ieguvēji no šīs uzlabotās sadarbības ir uzņēmumi un iedzīvotāji.

Svarīgākie fakti un skaitļi

 • Komisija IMI izstrādāja ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.
 • Pirmā informācijas apmaiņa notika 2008. gadā. Kopējais IMI veikto informācijas apmaiņu skaits pārsniedz 207 000.
 • Mēnesī nosūtīto IMI pieprasījumu apjoms ir palielinājies no 30 pieprasījumiem 2008. gadā līdz vairāk nekā 1500 pieprasījumiem 2019. gadā.
 • IMI regula, kas pieņemta 2012. gada oktobrī, nosaka IMI izmantošanas jomas, dažādo sistēmas dalībnieku uzdevumus un atbildību un noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi.
 • 2016. gadā sāka darboties Eiropas profesionālā karte (EPK), tā ir pirmā pilnībā tiešsaistē veikta ES līmeņa procedūra, kas paātrina profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
 • 2020. gada janvārī IMI aizstāja agrāko rīku, kas tika izmantots Patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības tīkla atbalstīšanai. Līdz ar to tika vēl vairāk optimizēti Komisijas nodrošinātie IT rīki.
  IMI ieviešot šajā jaunajā politikas jomā, tika savstarpēji savienotas vairāk nekā 300 patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, kas atbild par 25 direktīvu un regulu izpildi.
 • Pašlaik ir reģistrētas vairāk nekā 12 000 iestādes ar vairāk nekā 35 000 reģistrēto lietotāju.

IMI piedāvātie informācijas apmaiņas veidi

IMI instrumentu kopumā ietvertas visbiežāk sastopamās administratīvās sadarbības procedūras:

 • IMI pieprasījumi ir divpusēja informācijas apmaiņa starp kompetentām iestādēm.
 • IMI paziņojumi un brīdinājumi ir daudzpusēja informācijas apmaiņa. Šādi dalībvalstis var apmainīties ar informāciju ar citām dalībvalstīm un/vai ar Komisiju.
 • IMI repozitoriji ļauj iestādēm apmainīties ar informāciju par konkrētu politikas jomu centralizētajā datubāzē.
 • Publiskā saskarne ļauj ārējiem dalībniekiem sazināties ar IMI reģistrētām kompetentajām iestādēm (piem., SOLVIT izskatāmo lietu un EPK pieprasījumu iesniegšana).

IMI priekšrocības

 • IMI var izmantot visās ES oficiālajās valodās. Standartizēts saturs, jautājumi, atbildes, vēstules, veidlapas ir iepriekš iztulkoti. Turklāt brīvā formā sniegto informāciju var tulkot ar mašīntulkošanas rīku.
 • Daudzvalodu meklēšanas funkcija palīdz iestādēm atrast partneriestādes citās EEZ valstīs.
 • IMI ir elastīga sistēma, ko var pielāgot ikvienas valsts administratīvajai struktūrai (centralizētai, decentralizētai vai jaukta tipa).
 • Informācijas apmaiņa IMI ir pilnībā droša, tiek ievēroti datu aizsardzības noteikumi.
 • Apmācībai un atbalstam visiem lietotājiem ir iespēja izmantot valsts IMI koordinatoru tīklu.
 • IMI izmantošana nerada ar informācijas tehnolģijas izmantošanu saistītas izmaksas dalībvalstīm.

Pateicība

IMI sistēmu ir izstrādājusi Komisija kopā ar dalībvalstu valdībām. To finansēja galvenokārt no IDABC un ISA programmām.

Ja gribat konkrēti izvērtēt, kā IMI varētu atvieglot administratīvo sadarbību jūsu pārzinātajā jomā, lūdzam sazināties ar mums.

Piekļuve IMI

Tikai reģistrēti lietotāji var piekļūt Iekšējā tirgus informācijas sistēmai (IMI).

IMI mācību sistēma

Ja nupat sākāt strādāt ar IMI un vēlaties iepazīties ar sistēmas darbību, varat izmantot mūsu mācību sistēmu.

Tādā gadījumā jums vispirms ir jāreģistrējas.

Vēl neesat reģistrējies?

Jūsu lūgums jāapstiprina valsts IMI koordinatoram. Tikai kompetentās iestādes var izteikt lūgumu, lai tās reģistrē IMI sistēmā.