Ko dara Komisija?

Komisija pašlaik iepazīstina ar saviem plāniem, kā izveidot kapitāla tirgu savienību, kas mazajiem uzņēmumiem atvieglos līdzekļu piesaistīšanu un Eiropai palīdzēs piesaistīt investīcijas. Turklāt digitālajā vienotajā tirgū ES vienotā tirgus brīvības varēs izpausties arī elektroniskajā vidē, pateicoties vienotiem ES noteikumiem par telesakaru pakalpojumiem, autortiesībām, datu aizsardzību un radiofrekvenču spektra pārvaldību.

Sīkāk par kapitāla tirgu savienību

Sīkāk par digitālo vienoto tirgu

Vispārējas nozīmes pakalpojumi

Vispārīgi mērķi
  • Pieņemt noteikumus, kas veicina preču un pakalpojumu netraucētu apriti un uzlabo konkurētspēju.
  • Novērst šķēršļus, kas traucē tirdzniecību ES teritorijā, un nepieļaut jaunu šķēršļu rašanos.
  • Stimulēt uzņēmējdarbībai un patērētājiem labvēlīgu vidi, kurā valda pārredzami, vienkārši un saskaņoti noteikumi, kas nodrošina skaidru tiesisko regulējumu.