Navigācijas ceļš

IMI drīz attieksies uz trim jaunām likumdošanas jomām

  • Publiskais iepirkums

Saskaņā ar jaunajām publiskā iepirkuma direktīvām (2014/24/ES un 2014/25/ES) 2015. gada aprīlī sāks izmēģinājuma projektu, kas palīdzēs nepieciešamās informācijas apmaiņā, lai pārbaudītu pretendentu finansiālās un tehniskās iespējas vai to, kā viņi ievēro kvalitātes un vides standartus.

  • Kultūras objektu atgūšana

No 2015. gada decembra, kad būs pieņemta Direktīva 2014/60/ES, IMI palīdzēs iestādēm apmainīties ar informāciju par tādu kultūras priekšmetu atgūšanu, kuri nelikumīgi izvesti no kādas dalībvalsts teritorijas.

  •  Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā izpilde

No 2016. gada jūnija IMI izmantos nepieciešamās informācijas apmaiņai, lai saskaņā ar Direktīvu 2014/67/ES piemērotu pārrobežu sodus un sankcijas darba ņēmēju norīkošanas jomā. Šī direktīva arī nostiprina IMI izmantojumu vispārīgas informācijas apmaiņai par darba ņēmēju norīkošanu; šo izmantojumu izmēģinājuma projektā testē kopš 2011. gada.

Piekļuve IMI

Tikai reģistrēti lietotāji var piekļūt Iekšējā tirgus informācijas sistēmai (IMI).

IMI mācību sistēma

Ja nupat sākāt strādāt ar IMI un vēlaties iepazīties ar sistēmas darbību, varat izmantot mūsu mācību sistēmu.

Tādā gadījumā jums vispirms ir jāreģistrējas.

Vēl neesat reģistrējies?

Jūsu lūgums jāapstiprina valsts IMI koordinatoram. Tikai kompetentās iestādes var izteikt lūgumu, lai tās reģistrē IMI sistēmā.