Navigačný riadok

Systém IMI sa rozšíri na tri nové oblasti právnej úpravy

  • Verejné obstarávanie

Pilotný projekt na podporu výmeny informácií na kontrolu finančnej a technickej spôsobilosti uchádzačov alebo skutočností, či dodržiavajú normy kvality a environmentálne normy, by sa mal začať realizovať v apríli 2015, ako sa stanovuje v nových smerniciach o verejnom obstarávaní (2014/24/EÚ2014/25/EÚ).

  • Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty

V nadväznosti na prijatie smernice 2014/60/EÚ bude od decembra 2015 systém IMI pomáhať pri výmene informácií medzi orgánmi o predmetoch kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z ich územia.

  •  Presadzovanie smernice o vysielaní pracovníkov

Od júna 2016 sa systém IMI bude používať na výmenu informácií potrebných na presadzovanie cezhraničných pokút a sankcií v oblasti vysielania pracovníkov podľa smernice 2014/67/EÚ. Touto smernicou sa konsoliduje aj používanie IMI na účely všeobecnej výmeny informácií týkajúcich sa vyslaných pracovníkov, ktoré bolo predmetom testovania v rámci pilotného projektu od roku 2011.

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.