Navigacijska pot

Sistem IMI bo zajel tri nova pravna področja

  • Javna naročila

Aprila 2015 se bo začel pilotni projekt, kakor predvidevata novi direktivi o javnih naročilih (2014/24/EU in 2014/25/EU), ki bo podprl izmenjavo informacij za preverjanje finančnih in tehničnih zmogljivosti ponudnikov oziroma njihovo izpolnjevanje standardov kakovosti in okoljskih standardov.

  • Vračanje predmetov kulturne dediščine

Z decembrom 2015 bo sistem IMI po sprejetju Direktive 2014/60/EU pomagal organom pri izmenjavi informacij o predmetih kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice.

  •  Uporaba direktive o napotitvi delavcev

Sistem IMI se bo z junijem 2016 uporabljal tudi za izmenjavo informacij pri izvrševanju čezmejnih glob in kazni na področju napotitve delavcev v skladu z Direktivo 2014/67/EU. Ta direktiva tudi utrjuje uporabo sistema IMI za splošno izmenjavo informacij v zvezi z napotenimi delavci, kar je že od leta 2011 preskušal pilotni projekt.

Sistem IMI

Dostop do informacijskega sistema za notranji trg (IMI) imajo samo registrirani uporabniki.

Sistem IMI za usposabljanje

Če sistem IMI uporabljate prvič in ga želite bolje spoznati, lahko posamezne funkcije preskusite v našem sistemu za usposabljanje.

Toda najprej se morate registrirati.

Še niste registrirani?

Zahtevek za registracijo mora potrditi nacionalni koordinator IMI. V sistemu IMI se lahko registrirajo samo pristojni organi.