Sökväg

IMI utvidgas till att omfatta tre nya lagstiftningsområden

  • Offentlig upphandling

I april 2015 inleds ett pilotprojekt i enlighet med de nya direktiven om offentlig upphandling (2014/24/EU och 2014/25/EU), för att underlätta informationsutbytet om anbudsgivarna (finansiell och teknisk kapacitet respektive kvalitets- och miljöstandarder).

  • Återlämnande av kulturföremål

Från och med december 2015 kommer IMI i enlighet med direktiv 2014/60/EU att hjälpa myndigheterna att utbyta information om kulturföremål som olagligen förts bort från ett lands territorium.

  •  Utstationering av arbetstagare

Från och med juni 2016 kommer informationsutbytet via IMI att hjälpa myndigheterna att verkställa böter och andra påföljder över gränserna när det gäller utstationering av arbetstagare enligt direktiv 2014/67/EU. Direktivet bekräftar också att IMI ska användas för allmänt informationsutbyte om utstationerade arbetstagare. Ett pilotprojekt har testat detta sedan 2011.

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.