Cosán nascleanúna

Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) le trí réimse nua a chuimsiú

  • Soláthar Poiblí

Cuirfear tionscadal píolótach ar bun in Aibreán 2015, i gcomhréir leis na Treoracha nua maidir le Soláthar Poiblí (2014/24/AE agus 2014/25/AE), chun faisnéis a mhalartú lena ndéanfar seiceáil ar acmhainn airgeadais agus theicniúil tairgeoirí, nó lena seiceálfar go gcomhlíonann siad na caighdeáin cáilíochta agus comhshaoil.

  • Réada cultúrtha a thabhairt ar ais

Ó mhí na Nollag 2015 amach, de thoradh ghlacadh Threoir 2014/60/AE, cuideoidh IMI leis na húdaráis faisnéis a mhalartú faoi réada cultúrtha a tógadh óna gcríoch go mídhleathach.

  •  Cur chun feidhme na Treorach maidir le hoibrithe a phostú

Úsáidfear IMI chun faisnéis a mhalartú le haghaidh fíneálacha agus pionóis trasteorann a chur i bhfeidhm i ndáil le postú oibrithe, ó Mheitheamh 2016 amach, i gcomhréir le Treoir 2014/67/AE. Faoin Treoir chéanna, daingnítear úsáid IMI chun faisnéis ghinearálta a mhalartú maidir le hoibrithe postaithe. Tá sé sin á thástáil i dtionscadal píolótach ó 2011 i leith.

Rochtain ar IMI

Ní féidir ach le húsáideoirí atá cláraithe rochtain a fháil ar Chóras
Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Córas oiliúna IMI

Mura bhfuil aon taithí agat ar IMI agus más mian leat cleachtadh a fháil ar an gcóras, is féidir leat ár gcóras oiliúna a úsáid.

Chuige sin, ní foláir duit clárú

Níl tú cláraithe fós?

Beidh ar chomhordaitheoir náisiúnta IMI d'iarratas ar chlárú a cheadú. Ní féidir ach le húdaráis inniúla iarratas a dhéanamh ar chlárú in IMI.