Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais

Tá an leathanach seo ar fáil sna teangacha seo a leanas:

IMI a úsáid


IMI a úsáid den chéad uair

An chaoi le húdarás a bhainistiú in IMI

Tá eolas sna doiciméid seo a chabhróidh chun tascanna a dhéanamh agus freagraí a fháil ar cheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus údarás á bhainistiú in IMI:

An chaoi le hiarratais ar fhaisnéis a láimhseáil

Sna sleamhnáin PowerPoint seopdf tá eolas faoi na sreafaí caighdeánacha a bhaineann le hiarratais a dhéanamh in IMI: iarratais a sheoladh, a ghlacadh, a fhreagairt nó a chur ar aghaidh.

Seo thíos roinnt leideanna agus cleasanna a d’fhéadfadh a bheith úsáideach agus iarratais ar fhaisnéis á láimhseáil:

Chun an malartú faisnéise idir dhá údarás inniúla in dhá thír ar leith a éascú, úsáideann IMI ceisteanna réamhaistrithe is féidir a chur ar an údarás i dtír eile, chomh maith leis na freagraí a d’fhéadfaí a thabhairt ar na ceisteanna sin.

Grúpáiltear na Tacair cheisteanna sin de réir an réimse dhlíthiúil lena mbaineann.

Tascanna an bhainisteora rochtana

Tascanna an chomhordaitheora

IMI a úsáid sna réimsí dlíthiúla

IMI agus an Treoir maidir le Seirbhísí:

Sa bhreis ar iarratas ar fhaisnéis a sheoladh chuig na húdaráis i dtír eile, is féidir leat an méid seo a leanas a dhéanamh:

Tá faisnéis níos mionsonraithe le fáil sa treoir d’úsáideoirí IMI agus don treoir maidir le seirbhísípdf.

IMI agus an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil:

Tá oibleagáid in Airteagal 3 bearta áirithe sriantacha a fhógairt.

Beidh na treoirlínte maidir le fógraí ríomhthráchtálapdf ina gcuidiú duit ina leith sin.

IMI agus an Treoir maidir le Cearta Othar:

Má tá othair ag smaoineamh ar chóir leighis a fháil i dtír eile san AE, is féidir leo iarraidh ar an údarás poiblí ábhartha an ceart chun cleachtais atá ag gairmí sláinte áirithe a sheiceáil in IMI.

Tá eolas breise ar fáil sna treoirlíntepdf.

Rochtain ar IMI

Ní féidir ach le húsáideoirí atá cláraithe rochtain a fháil ar Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Córas oiliúna IMI

Mura bhfuil aon taithí agat ar IMI agus más mian leat cleachtadh a fháil ar an gcóras, is féidir leat ár gcóras oiliúna a úsáid.

Chuige sin, ní foláir duit clárú.

Níl tú cláraithe fós?

Beidh ar chomhordaitheoir náisiúnta IMI d’iarratas ar chlárú a cheadú. Ní féidir ach le húdaráis inniúla iarratas a dhéanamh ar chlárú in IMI.