Navigacijski put

IMI će se proširiti na tri nova pravna područja

  • javna nabava

Kako je predviđeno novim direktivama o javnoj nabavi (2014/24/EU i 2014/25/EU), pilot-projekt će se pokrenuti u travnju 2015. kako bi se poduprla razmjena informacija radi provjere financijskih i tehničkih sposobnosti ponuditelja te njihove sukladnosti sa standardima u pogledu kvalitete i okoliša.

  • povrat kulturnih dobara

Od prosinca 2015., nakon donošenja Direktive 2014/60/EU, IMI-jem će se nadležnim tijelima olakšati razmjena informacija o kulturnim dobrima nezakonito otuđenima s njihova državnog područja.

  •  provedba Direktive o upućivanju radnika

U skladu s Direktivom 2014/67/EU IMI će se od lipnja 2016. upotrebljavati za razmjenu informacija za izvršenje prekograničnih novčanih kazni i provedbu sankcija u području upućivanja radnika. Tom direktivom unaprijedit će se i uporaba IMI-ja radi opće razmjene informacija povezanih s upućenim radnicima koja se od 2011. testira u okviru pilot-projekta.

Pristup sustavu IMI

Samo registrirani korisnici mogu pristupiti Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

Sustav izobrazbe o IMI-ju

Sustav izobrazbe omogućuje novim korisnicima upoznavanje s radom u sustavu IMI.

Kako biste se njime mogli koristiti, najprije se morate registrirati.

Još niste registrirani?

Zahtjev za registraciju mora odobriti nacionalni koordinator IMI-ja. Registraciju u IMI-ju mogu zatražiti samo nadležna tijela.