Navigointipolku

IMI laajenee kolmelle uudelle lainsäädäntöalalle

  • Julkiset hankinnat

IMI-järjestelmää aletaan huhtikuussa 2015 koekäyttää julkisten hankintojen yhteydessä. IMI-tietopyyntöjen avulla hankintaviranomaiset voivat tarkistaa tarjoajan rahoitukselliset ja tekniset valmiudet sekä laatu- ja ympäristöstandardien noudattamisen. Asiasta säädetään alan uusissa direktiiveissä 2014/24/EU ja 2014/25/EU.

  • Kulttuuriesineiden palauttaminen

Viranomaiset voivat joulukuusta 2015 lähtien vaihtaa IMIn kautta tietoja, jotka liittyvät laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden palauttamiseen. Asiasta säädetään direktiivissä 2014/60/EU.

  • Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpano

Viranomaiset voivat kesäkuusta 2016 alkaen pyytää IMI-järjestelmällä tietoja tapauksissa, joissa työntekijöiden lähettämisen yhteydessä pannaan täytäntöön hallinnollisia seuraamuksia tai peritään sakkoja toisesta maasta. Asiasta säädetään direktiivissä 2014/67/EU. Lisäksi direktiivissä vahvistetaan, että IMIä aletaan käyttää pysyvästi lähetettyjä työntekijöitä koskevassa yleisessä tiedonvaihdossa. Vastaava pilottihanke on ollut käynnissä vuodesta 2011.

Siirry IMIin

IMI-järjestelmää voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

IMIn harjoitteluversio

Uudet käyttäjät voivat tutustua IMI-järjestelmään erillisen harjoitteluversion avulla.

Myös sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

IMI-järjestelmään voivat rekisteröityä vain toimivaltaiset viranomaiset. Rekisteröitymisen hyväksyy kansallinen IMI-koordinaattori.