Euroopan unionin virallinen verkkosivusto EU:n virallinen verkkosivusto

Tämä sivu on saatavana seuraavilla kielillä:

Using IMI


IMIn käytön aloittaminen

Viranomaisorganisaation hallinnointi IMIssä

Seuraavista asiakirjoista saat apua oman organisaatiosi IMI-toimien päivittäiseen hallinnointiin:

Tietopyyntöjen käsittely

Kaikki IMI-tietopyyntöihin liittyvät tavanomaiset työnkulut – pyynnön lähettäminen, hyväksyminen ja välittäminen toiselle viranomaiselle sekä pyyntöön vastaaminen – kuvataan PowerPoint-esityksessä IMI-pyynnön yksinkertainen kulkureittipdf.

Seuraavissa tiedostoissa on vinkkejä tietopyyntöjen käsittelyyn:

Jotta eri maiden viranomaiset voivat helposti viestiä keskenään, IMIssä käytetään vakiomuotoisia kysymys- ja vastaussarjoja, jotka on käännetty kaikille EU-kielille.

Kysymyssarjat on ryhmitelty lainsäädäntöaloittain.

Käyttöoikeusvastaavan tehtävät

IMI-koordinaattorin tehtävät

Using IMI in the legal areas

IMI ja palveludirektiivi:

Tietopyyntöjen lähettämisen lisäksi voit

Lisätietoa on asiakirjassa Käyttäjän opas – IMI ja palveludirektiivipdf.

IMI ja sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi:

Direktiivin 3 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan tietyistä rajoittavista toimenpiteistä.

Lisätietoa on asiakirjassa Ohjeet sähköisen kaupan ilmoituksia vartenpdf.

IMI ja potilasoikeusdirektiivi:

EU-kansalainen, joka on hakeutumassa hoitoon toiseen EU-maahan, voi pyytää viranomaisia tarkistamaan, onko terveydenhoitoalalla toimivilla henkilöillä oikeus harjoittaa ammattiaan. Tämä käy kätevästi IMIn avulla.

Ohjeetpdf

Siirry IMIin

IMI-järjestelmää voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

IMIn harjoitteluversio

Uudet käyttäjät voivat tutustua IMI-järjestelmään erillisen harjoitteluversion avulla.

Myös sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

IMI-järjestelmään voivat rekisteröityä vain toimivaltaiset viranomaiset. Rekisteröitymisen hyväksyy kansallinen IMI-koordinaattori.