Navigatsioonitee

IMI laieneb kolme uude õiguslikku valdkonda

  • Riigihanked

Pilootprojekt käivitatakse 2015. aasta aprillis, nagu see on ette nähtud riigihankeid käsitlevates uutes direktiivides (2014/24/EL ja2014/25/EL), eesmärgiga toetada teabevahetust, et kontrollida pakkujate finants- ja tehnilist suutlikkust või nende vastavust kvaliteedi- ja keskkonnakaitse nõuetele.

  • Kultuuriväärtuste tagastamine

Alates 2015. aasta detsembrist, pärast direktiivi 2014/60/EL vastuvõtmist, aitab IMI ametiasutustel vahetada teavet kultuuriväärtuste kohta, mis on nende territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud.

  •  Töötajate lähetamise direktiivi jõustamine

Vastavalt direktiivile 2014/67/EL hakatakse alates 2016. aasta juunist IMI-t kasutama teabe vahetamiseks, et jõustada piiriüleselt trahve ja karistusi töötajate lähetamise valdkonnas. See direktiiv tugevdab ka IMI kasutamist lähetatud töötajaid käsitleva üldise teabevahetuse puhul, vastavalt alates 2011. aastast toiminud katseprojektile.

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.