Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

IMI kasutamine


Olete uus IMI kasutaja?

Kuidas hallata oma asutust IMI-s?

Järgmised dokumendid on teile abiks ülesannete täitmisel ning annavad vastused küsimustele, mis võivad tekkida asutuse igapäevasel haldamisel:

Päringute menetlemine

Kõiki IMI päringute tavapäraseid menetlusetappepdf – saatmine, heakskiitmine, vastamine või edastamine – selgitatakse lühidalt PowerPointi slaididel.

Allpool leiate mõned soovitused ja näpunäited, millest võib päringute menetlemisel kasu olla:

Kahe eri liikmesriikides asuva pädeva asutuse vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks leiduvad IMI-s eeltõlgitud küsimused ja vastused, mida saate oma partnerasutusega suhtlemisel kasutada.

Need Küsimuste komplektid on rühmitatud vastavalt õiguslikele valdkondadele.

Minu ülesanded juurdepääsu haldajana

Minu ülesanded koordinaatorina

IMI kasutamine õiguslikes valdkondades

IMI ja teenuste direktiiv:

Lisaks võimalusele saata partnerasutustele päringuid, võite ka:

Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist IMI ja teenuste direktiivi kohtapdf.

IMI ja e-kaubanduse direktiiv:

Vastavalt artiklile 3 on teatavatest piiravatest meetmetest teavitamine kohustuslik.

Teile on abiks e-kaubanduse alaseid teateid käsitlevad suunisedpdf.

IMI ja patsiendiõiguste direktiiv:

Patsiendid, kes kaaluvad teise ELi liikmesriiki ravile minekut, saavad teha päringu asjaomasele ametiasutusele, et kontrollida IMI süsteemi kaudu tervishoiutöötaja õigust kutsealal tegutseda.

Teile on abiks asjaomased juhisedpdf.

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.