Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

Používání IMI


Začínáte se systémem IMI?

Váš orgán v systému IMI

Následující dokumenty vám pomohou plnit úkoly a zodpovídat otázky, na které narazíte při každodenní práci s IMI:

Jak zacházet s žádostmi

Všechny běžné pracovní postupy týkající se žádostípdf – stručná prezentace v PowerPointu o odesílání, přijímání, zodpovídání a přeposílání žádostí.

Níže uvádíme pár užitečných rad týkajících se žádostí o informace:

K usnadnění výměny informací mezi příslušnými orgány využívá systém IMI

Sady předem přeložených otázek a odpovědí, které můžete při komunikaci s orgány z jiných států využít. Otázky jsou do jednotlivých sad řazeny podle legislativních oblastí.

Úkoly správců přístupu

Úkoly koordinátora

Používání IMI v jednotlivých legislativních oblastech

IMI a směrnice o službách:

Kromě žádostí o informace můžete:

Podrobnější pokyny najdete v Uživatelské příručce k IMI a ve směrnici o službáchpdf.

IMI a směrnice o elektronickém obchodu:

Článek 3 stanoví povinnost oznamovat některá restriktivní opatření.

Pokyny k oznámením v oblasti elektronickém obchodupdf vám poradí, jak na to.

IMI a směrnice o právech pacientů:

Pacienti, kteří hodlají čerpat zdravotní péči v jiné zemi EU, mohou požádat příslušný orgán, aby přes IMI ověřil, zda má daný zdravotnický pracovník povolení vykonávat praxi.

Postup najdete v pokynechpdf.

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé. (IMI).

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.