Šī lapa ir pieejama šādās valodās:

Veidlapa sūdzības iesniegšanai par ES tiesību pārkāpumu

1. Par šo sūdzības veidlapu

Aizpildot šo veidlapu, varat iesniegt sūdzību pret dalībvalsti par ES tiesību pārkāpumu.

Tomēr ņemiet vērā, ka ir maz ticams, ka Komisijas darbība saistībā ar sūdzībām tieši atrisinās jūsu personisko situāciju:

 1. Komisijai nav pienākuma sākt oficiālu pārkāpuma procedūru pat tad, ja tā uzskata, ka ir pieļauts pārkāpums.
 2. Kaut arī Komisija oficiāli izskata jūsu sūdzību, Komisijas mērķis ir vispārīgs, proti, nodrošināt, ka attiecīgās dalībvalsts tiesību normas pilnībā atbilst ES tiesību normām un ir piemērotas pareizi.
  Ja ES Tiesa apstiprina, ka ir pieļauts ES tiesību pārkāpums, attiecīgajai dalībvalstij ir jāveic pasākumi, lai pārkāpumu novērstu.

Lai tieši atrisinātu savu personisko situāciju vai saņemtu kompensāciju, jums ir jārīkojas vietējā līmenī attiecīgajā dalībvalstī.

 • Ja jūsu situācijas risinājumam nepieciešams anulēt valsts lēmumu, to tiesīgas darīt ir vienīgi valsts tiesas.
 • Ja vēlaties saņemt kompensāciju par kaitējumu, tikai valsts tiesas ir tiesīgas likt iestādēm to piešķirt.

Tas, ka iesniegta sūdzība Komisijai, neatceļ termiņu, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem noteikts prasības iesniegšanai tiesā.

Ja jums ir nepieciešams konkrētāks padoms, sazinieties ar mūsu uzziņu dienestu.

 • (jāatbild obligāti)

Piezīme: ar zvaigznīti ((jāatbild obligāti)) atzīmētie lauki jāaizpilda .

Īpašais paziņojums par privātumu

 

2. Ziņas par sūdzības iesniedzēju

Kā vārdā iesniedzu šo sūdzību (jāatbild obligāti)

Ziņas par pārstāvi
Ziņas par jums / sūdzības iesniedzēju

Kas būs oficiālā kontaktpersona visā Komisijas saziņā ar jums par jūsu sūdzību? (jānorāda obligāti)

 

3. Informācija par iestādi vai struktūru, par kuru ir jūsu sūdzība

 

4. Valsts pasākumi, kas, jūsuprāt, pārkāpj ES tiesību normas

Uzskaitiet valsts pasākumus (valsts tiesību normas vai cita veida regulatīvus vai administratīvus pasākumus), kas, jūsuprāt, ir ES tiesību normu pārkāpums, un izskaidrojiet, kāpēc tie ir ES tiesību pārkāpums.


ES tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas

ES tiesību akti (piem., līgumi, regulas, direktīvas, lēmumi) vai principi, uz kuriem pamatojas ES tiesības.

Ja neesat pārliecināts, par kuru ES tiesību aktu ir runa, varat sazināties ar dienestu “Tavs Eiropas padomdevējs”.


 

5. Problēmas apraksts


Vai attiecīgā dalībvalsts saņem (vai varētu nākotnē saņemt) ES finansējumu, kas ir saistīts ar jautājumu, kurš ir jūsu sūdzības pamatā? (jānorāda obligāti)

Vai jūsu sūdzība ir saistīta ar ES Pamattiesību hartas pārkāpumu? (jānorāda obligāti)


 

6. Pamatojuma dokumenti

Uzskaitiet apliecinošus dokumentus, kurus jūs pēc pieprasījuma varētu nosūtīt Komisijai.

Ņemiet vērā, ka šajā posmā dokumentus pievienot nevarat, taču vajadzības gadījumā mēs ar jums varbūt sazināsimies un lūgsim tos nosūtīt.


 

7. Iepriekšējie mēģinājumi atrisināt problēmu

Lūdzu, ievērojiet!

Vienīgais veids, kā varat tieši atrisināt savu personīgo situāciju vai saņemt kompensāciju, ir rīkoties attiecīgajā dalībvalstī. Komisijas sāktajai oficiālajai pārkāpuma procedūrai šajā ziņā nebūs nekādas ietekmes.

Vai attiecīgajā dalībvalstī jau esat veicis kādas darbības, lai mēģinātu atrisināt šo problēmu? (jānorāda obligāti)

Kādas darbības jau esat veicis? (jānorāda obligāti)

Kāpēc neesat rīkojies attiecīgajā dalībvalstī, lai atrisinātu savu problēmu? (jānorāda obligāti)

Lūdzu, ievērojiet!

Iesakām jums rīkoties attiecīgajā dalībvalstī. Tad jūs varēsiet aizstāvēt savas tiesības tieši un personīgi, izmantojot valsts līmenī pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Vai jau esat sazinājies ar ES iestādēm vai citiem dienestiem, kas risina šāda veida problēmas?

Ievadiet savas sarakstes ar Eiropas Parlamentu atsauces numuru (formāts: XXXX/GGGG):

Ievadiet savas sarakstes ar Eiropas Ombudu atsauces numuru (formāts: XXXX/GGGG/AB):

Ievadiet savas sarakstes ar Eiropas Komisiju atsauces numuru:

Ievadiet savas sarakstes ar SOLVIT atsauces numuru (formāts: XXXX/GG/CC):

Vai jums ir zināma kāda lieta, kas ir izskatīšanā attiecīgajā dalībvalstī un kas ir saistīta ar jautājumu, kurš izvirzīts jūsu sūdzībā?

 

8. Pārbaudiet datus

Lūdzu, pirms veidlapas iesniegšanas Eiropas Komisijai vēlreiz pārbaudiet tajā sniegtās ziņas.

Ja vēlaties izdarīt kādas izmaiņas, izmantojiet pogu “Atpakaļ”, lai pārietu uz iepriekšējām lapām.

 

9. Drošības pārbaude

Ierakstiet tekstu, kas redzams šajā attēlā, vai noklikšķiniet uz “Jauns kods”:


 

10. Atļauja

Lūdzam jūsu atļauju atklāt jūsu identitāti iestādēm, par kurām iesniedzat sūdzību.

Šī atļauja nav jādod obligāti, tomēr dažos gadījumos mums var būt vieglāk izskatīt jūsu lietu, ja drīkstam atklāt jūsu identitāti.

Vai atļaujat Komisijai atklāt jūsu identitāti saziņā ar iestādēm, par kurām iesniedzat sūdzību? (jānorāda obligāti)

Noklikšķiniet uz pogas “Iesniegt”, lai savu sūdzību nosūtītu Eiropas Komisijai.

Pēc jūsu sūdzības saņemšanas Komisija rīkosies šādi:

 • 15 darbadienu laikā reģistrēs jūsu sūdzību un apstiprinās tās saņemšanu;
 • nākamo 12 mēnešu laikā izskatīs jūsu sūdzību (ja jautājums ir sevišķi sarežģīts, tas var aizņemt vairāk laika);
 • ja jūsu sūdzības izskatīšanai ir kāds cits, piemērotāks problēmu risināšanas mehānisms, ierosinās sūdzību nodot tam;
 • informēs jūs par jūsu sūdzības izskatīšanas gaitu.