Stran je na voljo v naslednjih jezikih:

Obrazec za pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU

1. O obrazcu za pritožbo

S tem obrazcem lahko vložite pritožbo zoper organ države EU, ki krši pravo EU.

Opozarjamo, da ukrepanje Komisije v zvezi z vašo pritožbo ne more neposredno rešiti vaše težave:

 1. Komisija ni dolžna začeti formalnega postopka za ugotavljanje kršitev, četudi meni, da je do kršitve prišlo.
 2. Kadar Komisija uradno ukrepa v zvezi z vašo pritožbo, to stori v splošnem interesu – da zagotovi usklajenost zakonodaje zadevne države članice s pravom EU in njeno pravilno uporabo.
  Če Sodišče EU ugotovi kršitev prava EU, mora zadevna država članica ustrezno ukrepati in to kršitev odpraviti.

Če želite neposredno odpraviti svojo težavo ali uveljaviti odškodnino, se morate pritožiti na lokalni ravni v zadevni državi članici.

 • če je za rešitev vaše težave potrebna razveljavitev nacionalne odločbe, lahko odločbo razveljavi samo nacionalno sodišče
 • v zvezi z nadomestilom za škodo lahko le nacionalno sodišče odredi organom v svoji pristojnosti, da posamezniku povrnejo škodo

Vložitev pritožbe pri Komisiji ne vpliva na roke za začetek pravnega postopka po nacionalnem pravu.

Če potrebujete konkreten nasvet, se lahko obrnete na našo informacijsko službo.

 • (obvezno)

Opomba: Polja, označena z (obvezno), so obvezna.

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o omejitvi odgovornosti – brexit

 

2. Podatki o pritožniku

Komisija lahko prejema elektronsko pošto od „certificirane e-poštne storitve“ (npr. ...@pec.it), vendar iz tehničnih razlogov ne moremo odgovarjati na certificirani e-naslov. V pritožbenem obrazcu zato navedite standardni elektronski naslov in/ali poštni naslov, da vam lahko odgovorimo.

Pritožbo oddajam …(obvezno)

Podatki zastopnika
Vaši podatki/Podatki o pritožniku

Kdo je kontaktna oseba za korespondenco s Komisijo v zvezi z vašo pritožbo? (obvezno)

 

3. Podatki o organu, zoper katerega vlagate pritožbo

 

4. Nacionalni ukrepi, ki po vašem mnenju kršijo pravo EU

Navedite posamezne nacionalne ukrepe (nacionalna zakonodaja ali drugi regulativni ali upravni ukrepi), ki po vašem mnenju kršijo pravo Unije, in zakaj kršijo pravo Unije.


Pravo EU, ki je po vašem mnenju kršeno

Zakonodaja Unije (npr. pogodbe, uredbe, direktive, sklepi) ali načela prava EU.

Če niste prepričani, katero pravo EU je kršeno, se lahko obrnete na službo Tvoja Evropa – nasveti.


 

5. Opis zadeve


Ali zadevna država članica prejema (oziroma bi lahko prejemala v prihodnosti) finančna sredstva EU v zvezi s predmetom vaše pritožbe? (obvezno)

Ali se vaša pritožba nanaša na kršitev Listine EU o temeljnih pravicah(obvezno)


 

6. Dokazila

Navedite vse spremne dokumente/dokazila, ki bi jih lahko – na zahtevo – poslali Evropski komisiji.

Ne prilagajte dokumentov zdaj. Če jih bomo potrebovali, vas bomo o tem obvestili.


 

7. Predhodno reševanje zadeve

Opozorilo

Da boste neposredno odpravili svojo težavo ali uveljavili odškodnino, se morate pritožiti v zadevni državi članici. Formalni postopek, ki ga sproži Komisija, težave ne bo odpravil neposredno.

Ali ste v zadevni državi članici že sprožili postopek v zvezi z zadevo? (obvezno)

Kakšen postopek ste sprožili? (obvezno)

Zakaj niste v zvezi z zadevo sprožili postopka v zadevni državi članici? (obvezno)

Opozorilo

Svetujemo vam, da v zadevni državi članici sprožite ustrezni postopek. Z uporabo razpoložljivih nacionalnih pravnih sredstev boste svoje pravice lahko uveljavili neposredno in osebno.

Ali ste se že obrnili na katero od spodaj navedenih institucij ali služb EU, ki se ukvarjajo s takšnimi zadevami?

Vpišite sklicno številko (v obliki: XXXX/LLLL) vašega dopisa Evropskemu parlamentu:

Vpišite sklicno številko (v obliki: XXXX/LLLL/AB) vašega dopisa Evropskemu varuhu človekovih pravic:

Vpišite sklicno številko vašega dopisa Evropski komisiji:

Vpišite sklicno številko (v obliki: XXXX/LL/CC) vašega dopisa mreži SOLVIT:

Ali veste za kak drug postopek v zadevni državi članici v zvezi z zadevo, ki je predmet vaše pritožbe?

 

8. Pregled podatkov

Preverite vpisane podatke, preden jih pošljete Evropski komisiji.

Če želite podatke spremeniti, kliknite gumb Nazaj, da se vrnete na prejšnje strani.

 

9. Varnostno preverjanje

Prepišite znake s slike ali kliknite Nov poskus, da se pojavi nova varnostna koda:


 

10. Dovoljenje

Prosimo vas za dovoljenje, da razkrijemo vašo identiteto organom, zoper katere vlagate pritožbo.

Odobritev dovoljenja je izbirna, vendar nam lahko razkritje vaše identitete v nekaterih primerih olajša reševanje zadeve.

Ali dovoljujete Evropski komisiji, da razkrije vašo identiteto v svojih stikih z organi, zoper katere vlagate pritožbo? (obvezno)

Pritožbo pošljete Evropski komisiji s klikom gumba Pošlji.

Komisija po prejemu vaše pritožbe:

 • evidentira in potrdi prejem pritožbe v 15 delovnih dneh
 • pregleda pritožbo v 12 mesecih (rok je lahko daljši, če je zadeva zelo zapletena)
 • po potrebi prenese zadevo na najustreznejši mehanizem za neformalno reševanje težav
 • obvešča vas o poteku postopka