Naršymo kelias

Naudokitės savo teisėmis

Skundo forma

Šiame puslapyje galite pateikti skundą dėl ES teisės pažeidimo, kurį padarė valstybė narė. Ši forma parengta 23 kalbomis. Pasirinkti kalbą galite ekrano viršuje dešinėje pusėje esančiame išskleidžiamajame meniu.

Komisija mano, kad skundai yra svarbus informacijos šaltinis, padedantis jai nustatyti galimus ES teisės pažeidimus.

Gavusi jūsų skundą, Komisija“

  • jį užregistruos ir patvirtins, kad gavo jį, per 15 darbo dienų,
  • skundą išnagrinės per12 mėnesių (jei klausimas itin sudėtingas, gali užtrukti ilgiau),
  • prireikus gali pasiūlyti perduoti jį nagrinėti pagal tinkamiausią problemos sprendimo mechanizmą,
  • praneš apie jūsų skundo nagrinėjimo eigą.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad nėra tikėtina, kad Komisijos veiksmais reaguojant į skundus bus tiesiogiai išspręsta asmeninė jūsų problema.

  1. Komisija neprivalo pradėti oficialių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, net jei mano, kad pažeidimas padarytas.
  2. Jei Komisija imasi oficialių veiksmų dėl jūsų skundo, jos tikslas yra bendras – užtikrinti, kad atitinkamos valstybės narės teisės aktai visiškai atitiktų ES teisę ir būtų teisingai taikomi.
    Jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtina, kad buvo pažeista ES teisė, atitinkama valstybė narė turi imtis veiksmų padėčiai ištaisyti.

Kad jūsų asmeninė problema būtų išspręsta tiesiogiai arba būtų skirta kompensacija, turite imtis veiksmų vietoje, atitinkamoje valstybėje narėje.

  • Jei jūsų problemai išspręsti reikia, kad būtų panaikintas nacionalinis sprendimas, tai gali padaryti tik nacionaliniai teismai.
  • Jei siekiate kompensacijos už patirtą žalą, tik nacionaliniai teismai turi galią nurodyti jų jurisdikcijai priklausančioms institucijoms tai padaryti.

Skundo pateikimas Komisijai nereiškia, kad atidedami terminai imtis teisinių veiksmų pagal nacionalinę teisę.

Jei jums reikia tiesioginio patarimo, galite kreiptis į mūsų užklausų tarnybą.